Home>Hytter>Utvide elveløpet under Furuåsbrua
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 13.28.12.jpg
Hytter Nyhet

Utvide elveløpet under Furuåsbrua

  • Vi har fått godkjennelse av fylkeskommunen til å utvide elveløpet under brua til hytteområdet Furuåsen, for å få bedre gjennomstrømning av elva Sira, sier Ole Johan Tjørhom i Sirdal Bygg.
  • Med dette tiltaket regner vi med å doble kapasiteten. Utvidelsen vil komme inn mot Neseveien og det må bygges ny bru der vi sprenger bort masse, sier Tjørhom som håper arbeidet kan bli gjennomført i høst.

Denne brua er utsatt for flom ved store nedbørsmengder og da havner den ofte under vann. Brua ligger cirka 900 meter ovenfor Solheimsbrua og cirka 400 meter nedenfor Neset.

Når arbeidene starter, vil brua bli stengt midlertidig. Da vil det bli omkjøring via Smaldalen, like før du kommer til Solheimsbrua.

Ole Johan Tjørhom håper det blir vær til å gjennomføre arbeidene i høst, ellers må det utsettes til våren.

Arbeidene skal skje på tørt land og er avhengig av lav vannstand. Ved utsprengning av østre løp skal det etableres en midlertidig oppbygging som leder vannet til vestre løp under arbeidet. Utsprengt masse skal fjernes fra elva Sira.

Elva er sterkt regulert på det aktuelle stedet, uten krav til minstevannføring. Det slippes noe overvann. Terksler er bygd for å opprettholde vannspeil og brua ligger like nedenfor en slik.

Annonse

Det er kun de tiltakene som berører vannet som er avhengig av tillatelse, altså nye brukar og utvidelse av elveløpet. Det vil være en klar fordel å få gjennomført tiltakene ved lav vannstand, med tanke på eventuell spredning av partikler og forurensing. Derfor har fylkeskommunen behandlet saken raskt slik at arbeidene kan gjennomføres før høstflommene.

Foto: Foran syklistene, nærmest Neseveien, skal det sprenges ut for å få større elveløp.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 13.31.10.jpg

Det er her i østre enden mot Neseveien, utsprengning og ny brudel skal komme.