Home>Kommunen>4.000 kroner i dagbøter – pinlig
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-21 12.36.56.jpg
Kommunen Nyhet

4.000 kroner i dagbøter – pinlig

Sirdal kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet på mangelfulle rutiner for å begrense helseskadelig eksponering av røyk og kjemikalier samt manglende skille mellom ren og skitten sone på brannstasjonene (Tonstad og Sinnes). Det har medført 4.000 kroner i dagbøter per døgn fra 13.august (6 virkedager i uka).

Det blir iverksatt tiltak for å rette på avvikene, men dagbøter på bygningsmessige forhold til løpe i flere måneder til. Arbeidstilsynet gir dagbøter uavhengig av om brannstasjonen ligger i flomutsatt område. Hovedutfordringen er manglende administrativ kapasitet til å følge opp avvik siden brannsjefsstillingen har stått ubesatt i lang tid.

  • Pinlig. Nå er det tid for handling. Dette må prioriteres. Det er ikke greit med dagbøter i en presset økonomi, sa ordfører Jonny Liland (ap) under formannskapsmøtet torsdag da Tertialrapporten for 2.kvartal ble behandlet.

Nå skal det ses på samlokalisering av brann og redning sammen med ambulansetjenesten. Her kreves nå to typer garderober, ren og skitten. At brannstasjonen ligger i et flomutsatt område, er mer krevende utfordring.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland sa at det var to utfordringer for brann og redning. Nye garderober med dusj der en skiller rent og skittent. Og bygningsmessig er det ikke lett for kommunen å gi dispensasjon for eget bygg i flomutsatt område.

I løpet av året er det 75-80 utrykninger, men bare 10-15 dreier seg om brann. Dusjanlegg må komme både på Tonstad og Sinnes. Samlokalisering kan bli et alternativ der brann og redning går sammen med ambulanse i felles bygg.