Home>Nyhet>Anbud av rassikring ved Ortevatnet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png
Nyhet Samferdsel

Anbud av rassikring ved Ortevatnet

I løpet av oktober sender vi ut anbudspapirene for utvidelse og rassikring av fylkesvei 975 i Kviturvika ved Ortevatnet, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Norum forventer ikke at arbeidene vil starte før i mars/april neste år, men det vil være væravhengig. Alle formaliteter med grunneier, Sirdal kommune og fylkesmannen er nå i orden.

Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000 kubikkmeter med masse i Ortevatnet. I tillegg skal det lages en rasvoll på deler av strekningen (se tegning).

Kviturvika vil bli et robust tiltak. Det vil komme utfylling i vannet og på innsiden skal det bygges en rasvoll mot eventuell snø- og steinras.

Raseksperter har vurdert dette prosjektet og har sett på eventuelle rasløp som kan komme i dette området. Grovkalkylen for prosjektet er omkring 18 millioner kroner totalt.

Annonse

Ortevatn 2 (se tegning) som er det neste prosjektet, vil ikke komme før i 2020. Der må det tas grunnundersøkelser.

Norum sier at detaljplanleggingen ikke er kommet så langt her. Både teknisk og finansieringsmessig vil det passe best inn med en utsettelse av dette prosjektet.

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras. Målet er å få en mer rassikker fylkesvei, sier Norum.

Foto: Veivesenet har tegnet hvordan Kviturvika kommer til å se ut etter utbedringsarbeidene. Rasvollen er også merket av.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.48.png

Dette kartet viser de to prosjektene som skal igangsettes på fylkesvei 975 langs Ortevatnet.