Home>Kommunen>Ap krever stopp av innsparingstiltak
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-26 08.06.41.png
Kommunen

Ap krever stopp av innsparingstiltak

Arbeiderpartiet vil i torsdagens formannskap og kommunestyre kreve at vedtatte innsparingstiltak ved Sirdalsheimen stoppes. Umiddelbart. I kommunestyremøtet 20. juni var det flertall for å spare sju – 7 – millioner kroner. Det er ventet politisk uenighet om denne saken når den kommer opp til behandling.

Innsparingene skulle gjennomføres innen oktober i år. Det omfattet reduksjon i antall ansatte og turnusendringer. I vedtaket heter det videre at økonomiutvalget stopper innsparinger. Alle avklaringer rundt omfanget av dette vedtaket avklares med leder av oppvekst og levekår, Glenn Oliver Josdal.

Denne saken kom i utvalget for oppvekst og levekår onsdag under saken om strategi for fremtidig pleie og omsorgstilbud. Dette forslaget kom helt uventet.

Under avstemningen ble foreløpig arbeid for strategien for fremtidig pleie og omsorgstilbud vedtatt enstemmig.

Men under avstemming for å stoppe tiltak som er iverksatt og tenkt iverksatt for å spare sju millioner kroner ved Sirdalsheimen, vedtatt med fem (4 ap + 1 v) mot to stemmer (sp og krf).