Home>Kommunen>Fiber eller 4G-teknologi til husstandene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-13 09.05.01.jpg
Kommunen Nyhet

Fiber eller 4G-teknologi til husstandene

Sirdal kommune legger nå ut fiber til utkantene etter at innbyggerne har meldt seg på etter en spørreundersøkelse. Kommunale og statlige midler blir brukt til denne utbyggingen.

Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift, opplyser at Tonstad sentrum og bygdene sørover, som Øksendal og Haughom, allerede har fått fiber innlagt. – Det er praktisk at vi begynner fra en kant, sier Haughom.

Nå er det husstandene i Tjomlid, Bjunes, Seland, Guddal, Liland, Kvæven og Fidjeland som knyttes til fiber-nettet.

Kommunen har opsjon og avtale med Telenor om utbyggingen og nå gjenstår det 173 husstander på Lunde, Skreå, Tjørhom, Sinnes og Nesset. Denne saken vil komme opp når budsjettet for 2020 skal behandles.

Haughom håper at 4G-teknologien som Telenor åpner opp for, kan bli en god løsning for denne siste gruppen innbyggere. En interessant sak der ruteren blir låst til adressen og ikke kan flyttes andre steder. Da kan det bli store mengder data til disposisjon med den nye teknologien.

  • Dette avhenger også av at det er kapasitet nok i mobilmasta til denne nye 4G-teknologien, sier Haughom.

Foto: Fiber eller 4G-teknologi er ønskelig til alle husstander.

Annonse