Home>Nyhet>Første etappe av gang- og sykkelvei
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg
Nyhet Samferdsel

Første etappe av gang- og sykkelvei

  • Vi mangler grunnerverv av noen eiendommer før vi kan sette i gang med anbudsinnbydelse for første etappe av gang- og sykkelveien fra Tonstad til Seland, sier Geir Norum, prosjekteringsleder hos Veivesenet i Kristiansand.

Første etappe som er på 840 meter starter ved Tonstad skule og skal avsluttes like ovenfor Sirdal Betong. Prosjekteringskostnadene for hele prosjektet til Seland bru er budsjettert med 14,5 millioner kroner, inklusive merverdiavgift.

Noen boligeiendommer får gang- og sykkelveien tett innpå sine hus. Det har tatt litt mer tid enn beregnet på disse grunnervervene.

Når du kjører fylkesvei 468 nordover, vil gang- og sykkelveien gå på høyre side oppover, før den går over til venstre side med undergang like før Sirdal Betong. Reguleringsplanen har vært godkjent lenge.

Norum er litt usikker på når arbeidene kan komme i gang, men håper det kan skje før årsskiftet. Ellers må man vente til neste år og da er man væravhengig før man kan starte med gravearbeidene.

Foto: Her kommer undergangen av gang- og sykkelveien.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-10 15.11.49.png

Dette kartet viser reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra skolen øverst til slutten av næringsområdet.