Home>Kommunen>Jonny Liland formelt valgt til ordfører
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 17.13.21.jpg
Kommunen Nyhet

Jonny Liland formelt valgt til ordfører

Under det konstituerende kommunestyremøte i Sirdal torsdag, ble Jonny Liland (ap) formelt valt til ny ordfører. Han overtar etter Thor Jørgen Tjørhom (sp).

Kommunestyret vedtok også etter forslag fra valgnemnda å øke antall medlemmer i formannskapet fra 5 til 7 medlemmer og redusere antall medlemmer i utvalgene for oppvekst og levekår og teknikk, landbruk og miljø fra dagens 9 medlemmer til 7 medlemmer for perioden 2019-2023.

Etter ny kommunelov skal kontrolltutvalget nå ha minst 5 medlemmer mot tidligere 3 medlemmer.

Formannskapet vil nå bestå av Jonny Liland, Siri Ovedal (ap), Rolf Guddal (ap), Isak A. Liland (h), Morten Ovedal (frp/S), Thor Jørgen Tjørhom (sp) og Rolf Hompland (krf).

Utvalgledere blir Glenn Oliver Josdal (ap) for oppvekst og levekår, Lars Audun Fodstad (sp) for teknikk, landbruk og miljø, Jonny Liland (ap) for administrasjonsutvalg og Arvid Tjørhom (sp) for kontrollutvalg,

Annonse

Foto: Jonny Liland (til venstre) ny ordfører og til høyre avtroppende Thor Jørgen Tjørhom.