Home>Front>Ønskelig med mer vinteraktivitet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-09 09.36.21.jpg
Front Næringsliv

Ønskelig med mer vinteraktivitet

Vi kunne ønsket mer aktivitet til vinteren. Siden desember 2014 har vi hatt to store prosjekter med opparbeidelse av Ertsmyra og Tonstad Vindpark. Nå er de ferdige, sier Mads Hompland, prosjektsjef hos Risa for Sirdal og Agder.

Risa er blitt bortskjemt med de to store prosjektene. De røde små og store bilene, samt andre maskinenheter, triller fra Sandvatn i sør (der du kjører ned til Flekkefjord) til Ådneram i nord. En strekning på 70 kilometer.

Det graves og bores. Skytes og kjøres. Lesses og tippes. Fra tidlig morgen til seine kvelden. Korte som lange skift.

Foto; Mads Hompland håper å sikre mer arbeid til vinteren.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2016-12-09 12.47.38.jpg

Det graves og bores på hyttefeltene før vinteren setter inn.

  • Nå gjelder det å få gjort mest mulig på hyttefeltene før snøen og vinteren setter inn, sier Hompland som har det travelt fram til vinteren kommer.

Hompland og Risa venter på tre oppdrag fra Statens Vegvesen som skal lyses ut og som Risa vil gi pristilbud på. Det gjelder gang- og sykkelveien med 1. etappe fra Tonstad til Sirdal Betong. GP-krysset og utfyllingen av Ortevatnet de to neste. Ventelig vil disse prosjektene ikke bli byggeklare før til våren.

Annonse

  • Får vi noen av de oppdragene, kan det bli svært hektisk når aktivitetene på hyttefeltene tar seg opp igjen etter vinteren, sier Hompland.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2019-01-01 14.00.26.jpg

Risa har kontrakt for brøyting av alle fylkesveier i kommunen.

Risa har sikret seg brøytingen av fylkesveiene i Sirdal, med fire biler. Da er det døgnberedskap fra Ådneram til Sandvatn i sør, pluss til fylkesgrensene på fylkesveiene 42 og 45.

Nå håper Hompland å kunne beskjeftige hele ”Sirdals-gjengen” på cirka 45 medarbeidere, med arbeid i kommunen gjennom denne vinteren.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2016-12-08 15.13.40.jpg

Vinteren er kommet til Sirdal og det kan lett begrense framdriften.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2016-11-17 13.36.08.jpg

De første minusgrader og snøfiller er kommet til Sirdal.