Home>Kommunen>Samarbeid om telefonhenvendelser
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-12 10.16.35.png
Kommunen

Samarbeid om telefonhenvendelser

Sirdal kommune ønsker å fornye en samarbeidsavtale med legevaktsentralen ved Sørlandet Sykehus HF (SSHF) Flekkefjord sykehus. Avtalen gjelder mottak av telefonhenvendelser til legevaktsentralen i Flekkefjord, fra pasienter i Sirdal. Avtalen ble sist revidert og underskrevet 18.12.2013.

Slik ordningen er pr. i dag besvarer legevaktsentralen ved SSHF Flekkefjord sykehus legevakttelefoner fra kommunene Flekkefjord, Lund, Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Sirdal, samt en liten del av Sokndal.

Det er et tett samarbeid mellom legevaktsentralen og Flekkefjord interkommunale legevakt, som tilbyr vakttjenester til kommunene Flekkefjord, Lund, Kvinesdal. Hægebostad, samt en liten del av Sokndal.

Saken belyses nå da det har vært en gjennomgang av utgiftsfordelingen mellom legevaktsentralen ved SSHF Flekkefjord sykehus og Flekkefjord interkommunale legevakt der Flekkefjord kommune er vertskommune.
Det har vært vanskelig å skille utgifter knyttet til den interkommunale legevakten og legevaktsentralen på Flekkefjord sykehus da de er samlokalisert. Det gjelder spesielt i forhold til personell som brukes begge steder, ledelse og utgifter til kompetanseheving.

For Sirdal kommune som kun deltar i samarbeidet om legevaktsentralen, men har egen legevakt, er det svært viktig med en avklaring av hvilke utgifter som er knyttet til legevaktsentralen. Det må også avklares om det forventes økte utgifter til kjøp av tjenester ved SSHF Flekkefjord sykehus – legevaktsentralen.

Annonse

Kontrakten mellom SSHF Flekkefjord og Sirdal må revideres og det har vært avholdt et møte med Flekkefjord sykehus 18.oktober der ass. rådmann og enhetsleder helse deltok.
Det blir et videre samarbeid med sykehuset sammen med Farsund kommune for en gjennomgang av avtalen, konkretisering av utgifter knyttet til legevaktsentralen og utarbeidelse av en ny avtale.

Saken kommer opp i utvalg for oppvekst og levekår onsdag.