Home>Front>Samle oss og få debatten tilbake
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.48.jpg
Front Kommunen

Samle oss og få debatten tilbake

Vi ønsker samarbeid med alle partiene. Det er en viktig strategi. Vi vil ikke ekskludere noen, men heller få tilbake den gode debatten i kommunestyret, sier Jonny Liland (41), kommende ordfører i Sirdal kommune, som forklaring på hvorfor politisk plattform og samarbeid er så viktig. Han overtar ordførervervet kommende torsdag.

Vi har ikke lagt vekt på politisk samarbeid med binding av saker, men heller et åpent samarbeid på tvers av grensene. Det viktigste er å få de beste vedtakene for Sirdølene.

Ved ordførervalget i 2015 kom det en klar deling. Da var det innføring av posisjon mot opposisjon, eller vi og dere. Ifølge Liland medførte det et dårlige politisk klima og den gode tonen uteble. Skillene ble større.

  • Vi ønsker det motsatte. Bred og åpen debatt før vedtak fattes. Vi vil arbeide for en kursendring i politikken, det er ikke aktuelt for oss å levere samme politikk som de fire foregående år. Sirdølen skal merke forskjell.

Årets valgvinner

Arbeiderpartiet ble også vinner av kommunevalget med sine 40,3 prosent eller åtte representanter i kommunestyret, bestående av 19.

Annonse

  • Ifølge partiprogrammet til Sirdal Arbeiderparti og med bare representanter fra Tonstad, sies det at dere vil føre en Tonstad-politikk. Sirdølene er de bare på Tonstad ?
  • Helt uenig. Vi skal føre en politikk for alle Sirdøler. Vi vil at alle skal ha det godt i alle faser av livet, enten du bor i Ådneram i nord eller Espetveit i sør. Vi skal også føre en offensiv næringspolitikk.

Jonny Liland var ordfører i fire år fra 2011. Han ramser opp vedtak som ble gjort under hans ordførertid fram til 2015. Gjennomførte de største investeringene av vann- og kloakk i Øvre Sirdal. Opprusting, utvidelse og asfaltering av fylkesvei 468 fra Tonstad til Ådneram, videre med asfalt til Lyseveien og Suleskardveien. GP-krysset hadde vært ferdig hvis Arbeiderpartiet hadde styrt videre, mener Jonny.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.53-2.jpg

Fire perioder

Jonny har vært med i fire perioder, 16 år, i lokalpolitikken. Tidligere lensmann Johan Birkeland fikk han samfunns-engasjert og til å delta i det politiske liv. Da han startet var det tre representanter fra Ap, nå er de blitt åtte. Før var det alltid Senterpartiet som hadde ordføreren, mens det var mer diskusjon om hvem som skulle være varaordfører.

Jonny er født og oppvokst i Kristiansand. Foreldrene Odd Ingemann og Mary Marie Liland bodde der. Først ble det barnehage, så folkeskole på Hellemyr, ungdomsskole på Grim og Vågsbygd gymnas.

Deretter tok han de to første årene av jus-studiene i Stavanger, før han fullførte i Bergen. Sommerjobb hadde han i Sira-Kvina Kraftselskap, før han måtte ta pliktløpet som advokatfullmektig i Lyngdal. Søkte jobb i Lyse, men da han ba om referanse fra Sira-Kvina, fikk han heller tilbud om jobb der.

  • Tilknytningen til Sirdal, kom ved at mine foreldre kjøpte et lite gårdsbruk på Guddal, som ble brukt som feriested. Med en mor fra Josdal og en far fra Guddal, ble Sirdal et naturlig sted å bruke fritiden.

Ved jobben på Sira-Kvina traff han Astri Ousdal som han senere ble gift med og har fått tre barn sammen med, Tord, Sverre og Askil. Den siste er såpass liten at Jonny nå har det travelt med å avslutte saker på Sira-Kvina samtidig som han skal avvikle pappapermisjon.

Jakt og fiske er hans store hobby. Det var faren som påvirket hans interesser der. Reinsdyr og rype er hans favoritter å jakte på, men han går også på jakt etter hjort og elg.

Økonomikontroll

Når han starter som ordfører igjen, vil han brukte mesteparten av tiden til å få kontroll over økonomien. – Den er ute av styring nå, både administrativt og politisk, beklageligvis, sier Liland, som ikke er fornøyd med økonomistyringen fra forrige periode i formannskapet. Høyt oppe på agendaen står også god omsorg og motstand mot vindmøller.

Et annet ømt punkt er habilitetsreglene. Liland trekker fram spesielt behandlingen av arealplanen nord der fire kommunestyrerepresentanter endte med ripe i lakken for kommunen, fra fylkesmannen. En pinlig sak kommunen burde vært foruten.

  • Habilitetsreglene må vi ta på alvor. Blir vi tatt for dårlig troverdighet er vi ute å kjøre både blant velgerne våre og omdømme utad for kommunen, sier Liland.
  • Vi kan ikke gamble med troverdigheten. Da kommer lett spørsmålet om kommunesammenslåing på tapetet. Det må vi unngå. Sirdal må klare å levere gode tjenester og inneha en høy habilitet og troverdighet, slik at det ikke blir for kameratslig.

Liland ser på Ertsmyra og det kommende næringsområdet som en stor mulighet for gründere til å utvikle og satse på etablering og flere arbeidsplasser. Han vil gjerne invitere alle som har gode ideer til å komme på banen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 11.09.34.png

Dialog med hytteeierne

Jonny ønsker også å komme i dialog med hytteeierne/deltidsinnbyggerne for å utvikle turismen. -Vi har et stort potensiale her, hvor vi må utnytte verdiskapningen lokalt. Mulighetene er til stede for å kunne utvikle turismen og bygge opp nye næringer som har sammenheng med fritidssektoren.

Sirdal er en liten kommune med få innbyggere (1.842), men svært mange deltidsinnbyggere (20.000 – 25.000). Kommende ordfører stiller da spørsmål med turistsatsingen i Øvre Sirdal. Han er ikke sikker på om det er rett med flere ”sentrum” i Øvre Sirdal som; næringsutvikling i GP-krysset og fyrtårn for turisme på Kvæven. Har vi råd til det ? Eller bør det sentraliseres med et sentrum der du finner alle tjenester ? Liland viser til Hovden som har samlet alt på et sted. Kommunesenter i Bykle og turistsentrum på Hovden.

  • En diskusjon vi bør ta. Vi skal fortsatt være et godt vertskap for hyttefolket og turistene. Utvikling ønskes velkommen, men kanskje må vi drøfte framtidig spleiselag som løypekjøring, opparbeidelse av parkeringsplasser, toaletter og lignende. Det angår både utbyggerne og hytteeierne. Derfor er det ønskelig med dialog med deltidsinnbyggerne, sier Liland som i alle fall er helt enig med hytteeierne om at det ikke er ønskelig med flere vindmøller i Sirdal kommune.

Pressede inntekter

Etter at ekspertutvalget forrige mandag la fram en NOU-rapport om framtidens beskatning av vannkraftkommuner, er det sneket seg inn en usikkerhet i Sirdal kommune og 174 andre kommuner som eventuelt blir rammet av forslaget. Det kan medføre 50 millioner kroner eller mer i sviktende inntekter for Sirdal.

  • Usikkerheten må vi leve med til politikerne har konkludert, dessverre. La oss håpe det ikke blir så drastiske kutt som er foreslått der. Men jeg tror vi gjør klokt i å regne med reduserte inntekter fra vannkraften i framtiden, på en eller annen måte, sier Jonny Liland som ikke liker konklusjonene i rapporten.