Home>Kommunen>Seks søkere til stillingen som økonomisjef
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.00.jpg
Kommunen Nyhet

Seks søkere til stillingen som økonomisjef

Når Inge Alfsvåg slutter som økonomisjef i Sirdal kommune ved årsskiftet, er det seks søkere til stillingen. Tre kvinner og tre menn. Tre navn er offentlig og tre ønsker ikke offentlighet.

Søkerne er Finn Høydal (58) fra Kvinesdal, Laura Bendyte (24) fra Tonstad og Nima Håkon Ebrahimsen (35) fra Førde.

De som er unntatt fra offentlighet er to kvinner på henholdsvis 29 og 58 år, pluss en mann på 60 år.