Home>Front>227 svar om VA-anlegg til Donsen
Front Hytter

227 svar om VA-anlegg til Donsen

227 hytteeiere fra Flesebekk til Donsen-området har svart Sirdal kommune på spørreundersøkelsen om interessen for tilkobling til felles vann- og avløpsanlegg. 127 har sagt ja med forbehold om pris, mens 87 svarte nei. 12 svarte kanskje. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med velforeningene i Solheimsdalen og Ousdal grunneierlag.
  • Pris og kostnader var svært viktig for å kunne være med på et eventuelt VA-anlegg til Donsen. I tillegg har mange bemerket at de ikke ønsker vinterbrøytet vei opp til Donsen. Sist men ikke minst, var det mange som ikke vil ha naturinngrep, sier Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i kommunen.

Årsaken til undersøkelsen hadde sammenheng med vedtaket i Sirdal kommunestyre 24. januar om hovedplanen for vann og avløp. Kostnadsfordeling i delfinansierte utbyggingsprosjekter oppheves for fritidsbebyggelse. Det betyr at tre prosjekter gis muligheter for igangsetting dette året for å få 50 prosent delfinansiering av kommunen, knyttet til opprydding av eksisterende avløpsforhold.

Det gjelder to anlegg i Ådneram og VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevannet og eventuelt videre til Donsen. Arbeidet må være igangsatt innen 1. januar 2020 for å få støtte.

Haughom forventet at det kunne bli et to-delt svar i denne undersøkelsen. De fleste hytteeierne har biologisk toalett innredet i dag. Han opplyser videre at det er lovlig å ha spredte eller enkle hytter i Sirdal uten VA-tilkobling. Kommunen har lovhjemmel til å pålegge installering hvis forurensningen blir for stor.

  • Jeg forstår at dette er en krevende sak, økonomisk som inngrep i naturen, med all den sprengning som grøftene krever i fjellterrenget, sier Haughom.

Teknisk drift skal nå analysere og systematisere alle svarene som er kommet inn, før det sendes videre til velforeninger og grunneierlag.

Foto: Veien fra Flesebekk til Donsen.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-08 09.53.28.png

Frank Haughom, enhetsleder teknisk drift i kommunen.