Home>Næringsliv>Fikk utvidet skjenkeareal
Næringsliv Nyhet

Fikk utvidet skjenkeareal

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 16 mot tre stemmer at Sirdal Booking AS (Tjørhomfjellet) fikk innvilget søknaden om ny skjenkebevilling for utvidet skjenkeareal ved Kjerag Lodge. Det skal bygges om både innendørs og utendørs. Skjenkestedets uteservering blir fysisk avskjermet.

Øystein Tjørhom forteller at utleie av ski skal flyttes bort til stolheisen, så skal de frigjorte arealer brukes til konferanserom kombinert med utvidet lunsjareal.

Det var søkt om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 med skjenketid innen- og utendørs fra kl. 08:00 til kl. 02:00. Totalt omsøkt skjenkeareal er 370 kvm, hvorav uteserveringen utgjør 150 kvm. Bygget ligger ca 50 meter fra skitrekket. Driftskonseptet er hotell, bar og restaurant. Skjenkingen skal i hovedsak foregå fra bardisken i pub-delen, men det kan også bestilles og drikkes i lokalets restaurant-del.

Arkivfoto: Utepils ved Kjerag Lodge i Tjørhomfjellet for brødrene Ole (til høyre) og Joar Sørbø.