Home>Energi>Hvordan påvirker strømprisen forbrukerne ?
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-08-02 13.07.38.jpg
Energi Nyhet

Hvordan påvirker strømprisen forbrukerne ?

Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut om variasjoner i strømprisen påvirker hvor mye strøm norske husholdninger og næringsbygg bruker gjennom døgnet.

Statnett har nå satt i gang forskningsprosjektet iFleks, som skal gi kunnskap om hvordan sluttbrukere reagerer på variabel timepris for strøm. Resultatene skal brukes til å forbedre forbruksprognoser, beslutningsunderlag for nettinvesteringer og fremtidig markedsdesign.

– Uten god kunnskap om hvordan forbrukerne reagerer på variasjon i strømprisen, vil forbruksprognosene våre kunne vise for stort behov for overføringskapasitet, noe som igjen vil kunne føre til overinvesteringer i nettet, sier prosjektleder for iFleks, Matthias Hofmann i Statnett.

Bakgrunn for prosjektet er en forventning om at forbrukerne kommer til å være mer prisfølsomme i fremtiden. Dette henger sammen med at timeprisen for å bruke strøm antas å variere mer. Teknologiske innovasjoner og smart styring vil også gjøre det enklere å tilpasse strømforbruket til variable priser ved å automatisere avgjørelsene.

Samarbeidsprosjekt

Forskningsprosjektet skal gjennomføre et priseksperiment vinteren 2019/2020 med et utvalg av husholdninger og kontorbygg i storbyene. Vi skal måle deres faktiske respons på ulike prissignaler. Dette vil gi oss data om hvordan forskjellige forbrukere reagerer med sitt strømforbruk på ulike priser.

Annonse

Prosjektet gjennomføres sammen med strømleverandører og teknologiselskaper for å utnytte kompetansen, kundegrunnlaget og eksisterende løsninger som disse allerede har. Strømleverandørene Energi Salg Norge og Entelios deltar med næringskunder, mens Futurehome og Smartly deltar med privatkunder. Alle partnere er ser frem til å få resultater av prosjektet og bidrar til en videreutvikling av markedet.

– Vi i Energi Salg Norge ønsker å ligge i forkant for å identifisere og få innsikt i teknologi og prosjekter som vil være relevante for våre kunder. iFleks er et slikt prosjekt som vi forventer å høste gode erfaringer fra og som kommer våre kunder til gode i fremtiden, sier Lorents Hansen i Energi Salg Norge.

– Entelios ser på dette prosjektet som et viktig bidrag i utvikling av produkter og tjenester til det beste for våre kunder, samtidig som det bidrar til økt forsyningssikkerhet til det beste for miljø og samfunn, sier John Arild Raaen i Entelios.

Også Futurehome og Smartly er spent på prosjektet.

– Energistyring og smart styring mot energiprisene er viktig for våre kunder. Futurehome deltar i flere energiprosjekter for å bidra til å utvikle fremtidens energimarked, og iFleks er et veldig spennende prosjekt for oss, sier Erik Stokkeland, administrerende direktør i Futurehome.

– Vi ser at energistyring – og gjerne automatisert – blir stadig viktigere for kundene, og i så måte er dette et viktig prosjekt for å se på sluttbrukernes generelle respons på prisvariasjoner. Det vil også verifisere hvilken forskjell teknologien vil utgjøre i fremtidens strømmarked, sier Trond Furenes i teknologiselskapet Smartly.

Prosjektet får også bistand fra Ipsos til å verve husholdninger til priseksperimentet og til å gjennomføre spørreundersøkelser.