Home>Front>Løypenettet utbedret og klart
Front Nyhet Skiløyper Turløyper

Løypenettet utbedret og klart

Vi har utbedret løypenettet i sommer, i Finnstølløypa og Tjørhom – Nesset. I tillegg er det kommet en ny tilkoblingsløype fra Tjørhomfjellet til Ålsheia, sier Julie Olsen, daglig leder i Sirdalsløyper SA.

Olsen forteller at de har benyttet tilskuddet fra Sirdal kommune til rensking av busker, trær, steiner og drenering på disse plassene.

Nytt av sesongen er at det jobbes med en link/applikasjon til Karttjenester, der en kan sende tilbakemelding til Sirdalsløyper om tiltak som bør gjøres i løypene, som ikke er tilfredsstillende i dag.

På denne årstiden sender Sirdalsløyper ut bankgiro hvor en ber om frivillig løypebidrag for neste år på 650 kroner. I 2020 håper Olsen at Vipps-betaling kan bli innført.

For 2019 kom det inn 1.290.000 kroner i løypebidrag. Hvis alle hytteeierne som tilhører løypenettet bidrar, ville det kommet inn 500.000 kroner mer. Det betyr at omkring en tredjedel av hytteeierne ikke betaler.

Foto: Julie Olsen, daglig leder I Sirdalsløyper SA.

Annonse

Deler av løypa i Fåråsen er blitt utbedret i sommer.

Løypenettet til Sirdalsløyper SA er i området Fidjeland – Haugen – Sinnes – Tjørhom – Ousdal. Der har Sirdalsløyper SA ansvar for et løypenett på 120 kilometer med preparerte langrennsløyper, samt vandre- og sykkelmuligheter.

Sirdalsløyper SA er en samarbeidsarena for de ulike interessentene i området. I dag har Sirdalsløyper SA 37 andelseiere som har tegnet 112 andeler à kr. 5.000,-.

Andelseierne er velforeninger, grunneiere, utbyggere, næringsliv og idrettslag. Andelseierne har forpliktet seg til å bidra med årlig medlemskontingent på tilsammen 300.000 kroner.

Ny tilkoblingsløype fra Tjørhomfjellet til Ålsheia.

Når du nå mottar faktura på frivillig løypebidrag betyr det at du er registrert i «Focus Nett», som er databasen vår, og du er registrert som bruker av løypenettet.

Formålet med dette registeret er å fakturere «Frivillig løypebidrag». Bidraget skal brukes til løypekjøring, samt drift og vedlikehold av løypenettet, forteller Julie Olsen.

  • Registeret vil også bli brukt til kommunikasjon med dere som brukere. I tillegg ønsker vi å bruke databasen som grunnlag i det vi kaller en «LøypeGIS». Med «LøypeGIS» menes etablering av et løypekart som sammen med annen digitalt tilrettelagt informasjon (eks. eiendomsdata, finansieringsbidrag, oversikt over velforeninger, tiltaksoversikt med mer) skal være til hjelp for å kunne analysere ulike ønskede/aktuelle problemstillinger.

Det vil også være behov for å dele opplysninger i dette registeret med grunneier og velforeninger, for å sikre at registeret blir tilfredsstillende vedlikeholdt.

Det er ønskelig at flest mulig registrerer seg med e-post adresse så sparer vi portoutgifter og arbeid. Dersom du nå har mottatt faktura i posten og ønsker at vi for fremtiden sender den på e-post, kan du sende en melding om dette til oss. Husk da å oppgi navn og kundenr.

Siden «Løypebidrag» er frivillig, så er også registreringen i databasen vår frivillig. Dersom du har spørsmål om registeret kan disse rettes til post@sirdalsloyper.no.

Finnstølløypa er blitt utbedret i sommer.