Home>Hytter>Muligens hytterekord i år
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-20 09.47.03.png
Hytter Nyhet

Muligens hytterekord i år

Når vi skal oppsummere 2019, vil vi muligens passere tidligere rekord på 74 millioner kroner i årsomsetning av fritidsboligenheter, sier Øystein Tjørhom, daglig leder i Sirdal Eiendom.

Selskapet har passert 70 millioner kroner hittil i år. Det gir en gjennomsnittspris på 4,1 millioner kroner pr enhet. Det representerer 17 fritidsboligenheter på festeavgift som blir levert i år. I tillegg er det fire enheter i bestilling på nyåret og 3-4 andre aktuelle som ser på kjøp.

  • Vi er svært godt fornøyd med årets salg. Normalt pleier vi selge mest på vinteren, men nå er det blitt noen kontrakter i høst også, sier Tjørhom.

Sirdal Eiendom som bygger i Tjørhomfjellet og ved Beinesvatnet, har hittil oppført 130 enheter. Feltene inneholder mange vertikaltdelte hytter og leiligheter i andre enheter. Tjørhom opplyser at de har 70 fritidsboligenheter igjen å bygge før det er bortimot fullt.

Foto: Øystein Tjørhom er fornøyd med hyttesalget.

Hyttefeltet ligger med utsikt over Beinesvatnet.