Home>Front>Næringsbygg på Sinnes er reist
Front Næringsliv Nyhet

Næringsbygg på Sinnes er reist

Grude Bygg fra Klepp har denne uken reist tømmermester Roy Hegres næringsbygg ved Svartevatnet på Sinnes. I neste uke vil takstolene komme på plass.

Ti år jobbet Hegre med planer om å sette opp et næringsbygg på Sinnes. Ikke lett å finne et egnet tomteområde. Firmaet har kjøpt privat tomt innerst ved Svartevatnet der Brannstasjonen, Risa og Veivesenet har lokaler, avkjørsel fra fylkesvei 468 som går i retning Tjørhom.

Hegre har fått kjøpe tomten privat av Jon Terje Tjørhom, siden Sirdal kommune ikke har noen næringstomt å tilby i Øvre Sirdal.

  • Nå lager jeg egen vei fram til tomta ved å fylle ut i vannet med til sammen 850 kvadratmeter. Det blir en del av tomta der 1.500 kvadratmeter kommer i tillegg, sier Roy Hegre som var i gang rett etter 15. september. Utfyllingen i vannet kunne ikke starte før nevnte dato ifølge fylkets miljøavdeling.

Næringsbygget får en grunnflate på 540 kvadratmeter. I tillegg kommer 120 kvadratmeter kontor fordelt på to etasjer. RGH Holding skal eie bygget, dette er et eiendomsselskap som Hegre eier.

Han vil gjerne føre opp et bygg hvor han kan ha mellomlager og ha plass til å lagre større innkjøp enkelte ganger. Samtidig skal alt utstyr og brøyteutstyr lagres her. Garasjen i eneboligen på Myraleite har vært lagerplass lenge nok.

  • Brøyting har jeg holdt på med vinterstid i 28 år. Måtte sikre en jobb om vinteren hvis det ikke var tømmerarbeid å oppdrive. Hytte- og boligfelt på Myraleite, Slettekvæven, ”Berverly” og Sinnestunet er de områdene jeg brøyter, sier Hegre.

Firmaet har i dag tre ansatte utenom han selv og med nybygg er det muligheter for å satse mer og få flere ansatte. Nybygget vil koste 6,5 millioner kroner totalt.

Annonse

  • Når bygget blir ferdig , vil jeg ha 150 kvadratmeter golvplass og noen kontorer til utleie, forteller Hegre.

Foto: Roy Hegre måtte starte bygging av næringsbygget etter 15. september.

Nybygget er nå reist og i neste uke kommer takstolene.