Home>Front>Omkamp på Sinnes skule ?
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-26 10.10.33.png
Front

Omkamp på Sinnes skule ?

Mye tyder på at Sinnes skule må gjennom en omkamp i budsjettkampen for Sirdal kommune. Morten Ovedal (Frp&BL) har signalisert revidering av ombyggingen/påbyggingen av skolen. Det blir for dyrt, etter hans mening.

Det har i mange år, siden skoleåret 2014/2015, vært behov for oppgradering og påbygging av skolen, med tanke på forsvarlige arbeidsforhold for elever og ansatte.

Kommunestyret i Sirdal vedtok på sitt siste møte før valget 5. september, å bevilge 27 millioner kroner til prosjektet. Vedtaket ble gjort med 11 mot 8 stemmer (6 ap + 2 BL).

Det er ikke på tale med noen total ombygging av hele skolen, men bare den eldste delen fra 1975. Grunnen til at det haster har sammenheng med arbeidsforholdene for de 20 ansatte, som er regulert av Arbeidsmiljøloven. Skolebarna er underlagt Forskrift om miljørettet helsevern i skolen. På skolen er det 43 elever i dag, men det vil øke til 50 de nærmeste årene.

Ifølge klubbleder, Torger Åge Sinnes i Utdanningsforbundet, er det brudd på 11 paragrafer i Arbeidsmiljøloven slik skolen fremstår i dag.

Arbeidsgruppen som har jobbet med å gå gjennom skolens mangler og feil, har kommet med en rekke brudd på Arbeidsmiljøloven.

Annonse

  • Snøras vinterstid er problematisk. De gamle takene tåler ikke snøstoppere fordi bygningskonstruksjonen ikke tåler det. Dette ble varslet til administrasjonen og politikerne for fem år siden.
  • Skjer det ei ulykke har politikerne ansvaret som skoleeier. I forskriftene om miljørettet helsevern paragraf 14, heter det : ”Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.”
  • Krav knyttet til arbeidsplasser, som garderober til personalet, toalett, varme, ventilasjon, snøsikring, universell utforming samt økt behovet for grupperom/samtaler.
  • Installere heis over tre etasjer i eldre del, samt heis, handicaptoalett, areal for rullestolbruk og automatisk døråpner (hoveddør) i nybygget.
  • Nytt skolekjøkken med kantine.
  • Eget kontor til helsesykepleier.
  • Inneklimaet har også vært under enhver kritikk, med et 45 år gammelt klima-anlegg. I nybygget planlegges vannbåren varme, som skal være med å redusere driftsutgiftene på grunn av lavere strømregning.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-26 11.00.09.png

Skolebygningen til venstre skal rives delvis og bygges om.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-04 17.04.46.png

Denne tegningen viser hvordan bygget skal være ferdig.