Home>Energi>Ønsker rask avklaring
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-14 13.08.28.png
Energi Front Nyhet

Ønsker rask avklaring

Kraftkommunene ønsker en raskest mulig avklaring på kraftskatteutvalgets innstilling. Vi kan ikke leve med den usikkerhet som Sanderud-utvalget har skapt i kommune-Norge, sier Torfinn Opheim (ap) fra Sauda, leder for Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK).

Onsdag var rådmenn, ordførere og kommunebyråkrater samlet i Oslo for å forberede seg til å skrive sine høringssvar. Svarfristen er 1. januar. Opheim mener imidlertid at kommunene trenger svar alt i høst på om politikerne på Stortinget og regjeringen vil gå inn for en så omfattende endring.

På møtet onsdag var det gjennomgang av en høringsuttalelse. Det er utarbeidet en lest til kommunene om hva de bør legge vekt på i sin høringsuttalelse. Det var et oppdrag kommunene hadde gitt til LVK etter forrige møte.

Opheim ser for seg to muligheter før en eventuell konklusjon blir tatt. Følges den vanlige tjenesteveien, vil det ta flere år før konklusjon kommer. Følges klimaveien blir det kortere. Da legges rapporten bort og LVK vil da jobbe videre med en tilpasning av skatteregimet.

Foto: Torfinn Opheim ønsker rask avklaring Kraftskatteutvalgets innstilling.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-21 09.42.26.png

Mye kraft- inntekter står på spill for kommune-Norge.

Annonse

  • Skatteutvalget rokker med enorme inntekter til kommunene. Over tre milliarder kroner er satt i spill. Et prinsipp som har vart i over 100 år, håper vi kan fortsette med små justeringer, sier Opheim.

Regjeringens Granevoll-konklusjoner ville gjerne ha et hurtigarbeidende utvalg med økonomer og jurister. LVK fikk ikke plass i utvalget. Utvalget fikk ett års frist til å komme med rapporten.

Når kommunenes inntektsgrunnlag faller bort, er det et brudd på en samfunnskontrakt. Opheim mener kommunene vil ha avkastning på sin naturkapital, like mye som penge-investoren vil ha på sin investering.

  • Har kommunene først investert sin naturkapital, er hver utbygging et evighetsperspektiv. Skal vi sitte igjen med sårene i naturen, er det brudd på en samfunnskontrakt, sier Opheim som håper på rask avklaring.

Han håper derfor på at både stortingspolitikere og finansminister Siv Jensen (Frp) så fort som mulig kan slå fast at forslaget fra kraftskatteutvalget, ledet av Per Sanderud, er uaktuelt.

LVK og kraftbransjen, der kommunesektoren selv er blant de største eierne, ønsker også endringer i skatteregimet, men mye mindre omfattende enn det utvalget foreslår. De ber bare om endringer i den såkalte grunnrenteskatten, som i dag går til staten. Det er her hinderet for lønnsomme investeringer ligger, mener bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Vannkraftkommunene og kraftbransjen jobber nå med å overbevise stortingspolitikerne om at Sanderud-utvalgets forslag ikke har livets rett. Både KrF og Venstre har alt gått langt i å avvise forslaget. Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet er negative.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 13.21.19.png

Ertsmyra er en viktig inntektskilde for Sirdal kommune.