Home>Front>Trafikkfarlig vei på Sinnes
Front Samferdsel

Trafikkfarlig vei på Sinnes

Vi forventer at Sirdal kommune snart iverksetter tiltak på veien inn fra rundkjøringen i fylkesvei 975 og inn til de mange hundre leiligheter og fritidsboligenheter som har dette som inn- og utkjørsel, sier leder Jarle Heggelund, og styremedlem Ulf Olsen i styret for Sinnes Panorama. For de som ikke er så kjent, er det rundkjøringen ved restauranten, Sinnes Fjellstue.

Styret vil gjerne at det kommer gangfelt, fartsdumper i veien, nedsatt fart og bedre ordning på parkeringsforholdene. En trafokiosk som er plassert nesten i veibanen, bedrer ikke på sikten.

Foto: Ulf Olsen (til venstre) og Jarle Heggelund i Sinnes Panorama er fortvilet over trafikkforholdene mellom restauranten og Sinnes Panorama.

Den sorte streken inn fra fylkesvei 975 i rundkjøringen, markerer hva som er kommunal vei. Resten oppover er privat. Grafikk: Alf Reidar Surdal

Kommunen har siden april 2018 hatt flere henvendelser fra Sinnes Panorama, men der skjer lite og ingen ting derfra.

Både Heggelund og Olsen har ved flere anledninger vært vitne til nestenulykker. Det brukes høy fart og i store høytider som romjulen, vinterferien og påsken, er det et svært komplisert trafikkbilde. Mange gående mellom biler, parkerte som kjørende.

Annonse

 • Dette er en kommunal vei fram til gamle Fjellstua, og vi forventer at kommunen vil rydde opp, sier begge. Vi forventer at kommunen vil komme med et forslag til hvordan trafikken skal reguleres og avvikles.
 • Den etablerte veien er ikke dimensjonert for denne trafikkbelastningen og vil være farlig både for gående og biler. Det er bekymringsfullt når kommunen har akseptert den storstilte hytteutbygging uten at infrastrukturen er dimensjonert deretter.
  Styret i Sinnes Panorama har fokus på HMS og sender derfor ut denne «bekymringsmeldingen», sier Heggelund og Olsen.

  – Å flytte trafostasjonen hadde gjort området mer oversiktlig . Å forby parkering utenfor restauranten ville selvsagt bidratt til en mye bedre trafikksituasjon, men vil garantert ikke blir godt mottatt av restauranteier.

De som har innkjørsel til denne veien og videre oppover er ca 351 fritidsboligenheter:

 • Sinnes Panorama 73 fritidsboligenheter
 • Sinnes Terrasse 40 stk
 • Restauranten Sinnes Fjellstue
 • Gamle Fjellstua 13 stk
 • Soleiknuten 106 stk
 • Rubetødnan, gammelt og nytt felt 42 stk
 • Bakken gård 17 stk
 • Sinnestunet (blokker) 60 stk

Trafokiosken er til hinder for trafikksikkerheten med sin plassering.