Home>Energi>520 millioner til lokale underleverandører
Energi Nyhet

520 millioner til lokale underleverandører

Lokale og regionale bedrifter har bidratt betydelig med leveranser og tjenester til Statnetts ferdigstilte byggeprosjekter i Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal. Det er entreprenørbedrifter som har fått flest kontrakter.

Både Statnett og bedriftene som har bygget på vegne av Statnett på Sørlandet, har benyttet flere underleverandører lokalt og regionalt. Tallene er hentet ut i forbindelse med ferdigstillelse av Statnetts sørligste ledningsprosjekt i Vestre korridor; ledningen som er bygget på strekningen mellom Tonstad og Feda. Tallene inkluderer også lokale og regionale underleveranser til de to tilhørende transformatorstasjonene Kvinesdal og Ertsmyra.

– Det er gledelig å se at lokale og regionale bedrifter er konkurransedyktige og leverer gode bidrag til våre prosjekter, sier Miroslav Radojcic, som er prosjektleder for ledning i Statnett.

Ledningsentreprenøren Dalekovod har bygget transmisjonsnettledningen Ertsmyra-Kvinesdal og NordLinks luftledning mellom Ertsmyra transformatorstasjon og Vollesfjord. Byggearbeidene har pågått i Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner. Konsortiet Siemens/Veidekke hadde ansvaret for arbeidene på Kvinesdal og Ertsmyra transformatorstasjoner.

Foto: Miroslav Radojcic, prosjektleder for ledning i Statnett.

Flest entreprenørtjenester
Prosjektering, skoghogst, opparbeidelse av veier, riggplasser og grunnarbeidene til stasjonene blir gjort før de store entreprenørselskapene overtar, og disse kontraktene er det Statnett som tildeler. De nasjonale og internasjonale bedriftene som har utført selve byggingen av anleggene på vegne av Statnett har behov for å benytte seg av underleverandører i arbeidet med å fullføre stasjoner og ledninger. Spekteret av varer og tjenester som er kjøpt inn varierer, men hovedtyngden av leveransene kommer fra entreprenørbedrifter.

Annonse

Tonstad Bakeri
Når mange mennesker jobber i prosjekt utenfor sitt vanlige hjemsted må de ha et midlertidig sted å bo, de gjør diverse innkjøp av utstyr og materiell i lokale butikker og de trenger mat underveis. Flere utsalgssteder burde vært nevnt, men det er ett bestemt sted «alle» som har vært på Tonstad har vært innom.

– Tonstad Bakeri har mettet mange av våre prosjektmedarbeidere og er også et naturlig møtested.  Like viktig som god lunsjservering er deres bidrag med godt bakverk og kaker til milepælsfeiringene vi hadde underveis, sier Miroslav Radojcic.

I løpet av ett år ble det fra Statnett-prosjektene gjort en bestilling på lunsj og servering til møter hos Tonstad Bakeri annen hver uke gjennom hele året. I tillegg til dette kom kjøp som ikke er bestillinger, men kjøp direkte i bakeriet.

– Tonstadli har også levert mye god mat til prosjektet, de har bidratt med god julemat og annen catering.

Lokale/regionale kontrakter ledning:

Statnett: Ca 70 millioner
Dalekovod: Ca 60 millioner

Lokale/regionale kontrakter stasjoner:

Statnett: Ca 160 millioner
Veidekke: Ca 200 millioner
Siemens: Ca 26 millioner

Eksempler på arbeid utført:

Grunn- og byggarbeider
Veiarbeider
Riggplasser
Betong
Tekniske fag
Riggtjenester
Snørydding
Catering
Overnatting
Elektrotjenester
Transport
Innleie av øvrige lokale tjenester