Home>Front>Barna må ha 1. prioritet
Front Leder

Barna må ha 1. prioritet

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.46.38.png

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg

Leder

Politikerne i Sirdal har etter valget skapt stor usikkerhet omkring Sinnes skule sin framtid. Dette har igjen medført frustrasjon for elever, ansatte og foresatte. Skal ombyggingen og påbyggingen gjennomføres ? Helt eller delvis ?

En viktig oppgave for pressen er å beskytte og ivareta barns interesser mot forsømmelse fra offentlige myndigheters side. Derfor setter jeg fokus på denne saken.

Politikerne holder for tiden på med å ”sy” sammen budsjettet for 2020. I forbindelse med budsjettbehandlingen er det kommet ut at Sinnes skule er under ny vurdering, selv om det er skrevet kontrakt med Bilstad Bygg til 26 millioner kroner.

Annonse

Det offentlige i denne saken er Sirdal kommune. Sinnes skule er etter min mening forsømt. Skolen har blitt dyttet på og skjøvet til side i prioriteringer over arbeid som må gjøres, de siste fem–seks årene. Arbeidsforholdene for de ansatte og barna er ikke tilfredsstillende og oppfyller heller ikke dagens regelverk.

Det er ikke vanskelig å dokumentere konsekvenser av slike forsømmelser. Arbeidsmiljøloven styrer de ansattes hverdag, mens Miljørettet helsevern i skolen ivaretar barnas rettigheter, en viktig oppgave for helsesykepleier og kommunelegen.

Bærekraftig skole

Politikerne tenker mer på bærekraftig økonomi, enn på barnas beste. Prioriter heller bærekraftig skole for barna. Politikerne har ansvar for barna, at de har et sikkert skolemiljø, ute som inne. I paragraf 9 i Lovdata A-7 står det at skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring for elevene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-26 11.00.09.png

Dagens skole på Sinnes.

Da jeg henvendte meg til helsesykepleier om denne saken, ble jeg henvist til rådmannen. Han hadde lite peiling på Miljørettet Helsevern ved skolen og ville spille ballen tilbake. Svar har uteblitt. Dette er faktisk ikke godt nok.

Siden kommunen er tilsynsmyndighet innenfor miljørettet helsevern, forekommer det saker der kommunen fører tilsyn med seg selv. Dette gjelder for eksempel inneklima og hygieniske forhold i skoler. På den ene siden er kommunen ansvarlig for driften av skolene og dermed også inneklima og hygieniske forhold. På den annen side er tilsynet med at kommunen følger lovgivningens regler på dette området, tillagt kommunen selv. For at denne ordningen skal fungere tilfredsstillende, kreves stor ryddighet internt i den kommunale forvaltningen.

Kilde: Store Medisinske leksikon.

Sirdal kommune har et uttalt mål om å være varm og inkluderende for alle innbyggerne, med gode tilbud for barn og unge spesielt, i hele dalen. Alle partiene snakker til stadighet om dette. I handling er det annerledes. Dessverre.

Politikerne har også foreslått å flytte ungdomsskoletrinnet til Tonstad under ombyggingen, for å redusere utgiftene. Dette har skapt bekymring og sinne hos de berørte. Da blir man minnet om at Tonstad-elevene skulle fraktes til Lunde under byggeperioden for ny skole på Tonstad. Foreldreprotesten den gang nådde fram, med begrunnelse i at elevene fikk for lang skolevei. Slik vil det selvfølgelig også være for elevene på Sinnes skule.

Sinnes-elevene ønsker ikke å bli kasteballer. Det skaper usikkerhet. De har i dag et trygt og godt skolemiljø.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-04 17.04.46.png

Denne tegningen viser hvordan bygget skal være ferdig.

Snøras skaper usikkerhet

Snøras-problematikken på skolen er et stort problem vinterstid. En uholdbar situasjon og brudd på lover og regler, som en ikke kan leve med.

Dersom politikerne velger å bryte kontrakten, NS 8407 for totalentreprise, så vil det selvsagt påføre kommunen kostnader. Så starter lappverket. Hva må prioriteres og gjøres ? Skal det gjøres pr timebetaling ?

Etter å ha lest sakspapirene flere ganger, ser det ut som mesteparten av det som skal gjøres er på grunn av brudd på Arbeidsmiljøloven og Miljørettet helsevern. Hvem skal prioritere ? Politikere som ikke har kompetanse eller kjennskap til påbygging/ombygging, eller fagfolk ?

Politikerne har ansvar for ansvarlige arbeidsforhold. Nå kan ikke dette utsettes lenger. Det må handling til. Det sies at kommunen har forhandlet seg fram til et godt tilbud, hvorfor ødelegge det ?

I kommunens vedtatte Samfunnsplan er et av de viktige punktene å øke innbyggertallet. Hittil i år har det dessverre gått feil vei. 13 i minus og innbyggertallet utgjør nå 1.826 totalt for kommunen.

  • De menneskelige verdiene av å kunne bo i en landsbygd som her, kan ikke måles i penger, uttalte en tysk familie til Aftenbladet etter sjauen på Undheim om å flytte ungdomstrinnet til en annen skole. Vi kan overføre det til Sinnes.

Uten skole, butikk og post, fungerer ei bygd svært dårlig. Disse elementene er selve limet og er pulsåren for det daglige livet. Rokkes det ved at deler av disse elementene forsvinner eller forringes, vil det ikke være noe pluss på innbyggertallet. Øvre Sirdal har en god sjanse til å øke innbyggertallet med nye arbeidsplasser, som følger av hytteutbygging og turisttrafikk. Derfor har politikerne en særs viktig oppgave med å bevare og fornye skolen, som er i utakt med gjeldende lover.

Barna må ikke lide fordi voksne har vanskjøttet økonomien. Det er trist å høre at barn kommer gråtende hjem fra skolen, fordi skolen ikke skal ordnes eller at de skal flyttes til Tonstad.

Politikerne må tenke seg om hva de sier, både offentlig og privat. Barn fanger opp det som blir sagt og forteller dette videre. Det betyr at ting som barn ikke burde bruke energi på kan bli til problemer for enkelte. Barn fortjener ikke det. Barna er Sirdals framtid, da må det legges til rette for at de har 1. prioritet.

Nå er det usikkerhet, frustrasjon og bekymringer som preger miljøet i Øvre Sirdal. Barna har det ikke godt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-26 10.10.33.png

Sinnes skule håper at planene blir gjennomført som vedtatt.

Renommé tynnslitt

Sirdal kommune har et tynnslitt renommé, etter de mange negative oppslag som har vært om kommunen de siste årene. Dette går også på tilliten løs. Nå må det bygges positive tanker om kommunen med de mange naturperler som finnes her. Ikke det motsatte. Kommuneøkonomien må på plass.

Budsjettdebatten kommer opp i formannskapet til behandling torsdag 5. desember, før budsjettet endelig klubbes i kommunestyret 19. desember.