Home>Front>Fortsatt usikkerhet om Sinnes skule
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-19 17.03.07.png
Front Nyhet

Fortsatt usikkerhet om Sinnes skule

Ombygging og påbygging av Sinnes skule ble den store debatten i Sirdal kommunestyres budsjettbehandling torsdag. Venstre fremmet forslag om å binde 27 millioner kroner pluss prisstigning til skoleprosjektet. Under avstemningen fikk Venstre bare støtte fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Jon Uleberg fra Høyre. Totalt 8 stemmer.

Flertallet (11) gikk for tilleggsforslaget til rådmannens forslag. Det betyr en investeringsramme for 2020 på 17 millioner kroner.

Flertallet skal innenfor denne rammen prioritere investeringer som anses nødvendige for å oppfylle lovkrav og pålegg. Sinnes skule og brannstasjonene er blant disse prioriterte investeringer.

Det mest overraskende under avstemningen var at Høyres Isak Liland og Terje Moen snudde i forhold til tidligere avstemning fra partiet. 5. september var Høyre med i flertallsvedtaket og sikret flertall for ombygging og påbygging av Sinnes skule. Nå er det skapt stor usikkerhet om hvilken omfang utbyggingen vil få.

Foto: Mange tilskuere fra øvre dalen fulgte debatten i kommunestyret.