Home>Front>Fullt hus i Kvævemoen kapell
Front Kvæven Nyhet

Fullt hus i Kvævemoen kapell

Julaften var det fullt hus under familiegudstjenesten i Kvævemoen kapell. Som vanlig. Det betyr over 300 personer som var møtt fram, store som små, fastboende som hyttefolk.

Kirketjener Aud Ingrid Fidjeland beklaget at det ikke var husrom til alle, men det mangler ikke på hjerterom. Det har vi til alle, sa Fidjeland før hun forklarte om alle nødutganger hvis det skulle inntreffe en evakuering.

Trine Hegre leste juleevangeliet. Så var det sanginnslag fra Øvre Sirdal Vokalgruppe med Ingvild Nygård Fidjeland, Johanne Tjørhom, Åselin Myhra og Mirjam Skilnand Fidjeland.

Foto: Ingvild Nygård Fidjeland (fra venstre), Johanne Tjørhom, Åselin Myhra og Mirjam Skilnand Fidjeland hadde sanginnslag.

Sokneprest Rolf Eriksen holdt preken i Kvævemoen kapell julaften. Vi gjengir her talen.

‘I’m driving home for Christmas, Oh, I can’t wait to see those faces.’ Slik synger Chris Rea i den populære julesangen. Julen er blitt en høytid der fellesskap med familie og venner betyr mye. Alle vil heim til jul. Julen betyr noe spesielt for store og små: julestemningen, gavene, maten, praten, og nyte julekvelden. Jul er gledens høytid.

Vi har hørt juleevangeliet. Josef var egentlig på veg heim til Betlehem der kom fra. Han tilhørte Davids slekt. For 1000 år siden holdt David til der på Betlehemsmarkene og passet sauer. Han var den yngste av sine brødre. Men nettopp han ble utvalgt til konge etter Saul. Tenkte Josef på det der han gikk fra Nasaret mot Betlehem, sammen med sin Maria, som ventet barn? Ikke godt å si. Jeg tror heller han var bekymret for Maria. De hadde aldri tatt ut på denne reisen hvis ikke keiser Augustus hadde befalt det. For Josef og Maria betød det en reise på 2-3 dager fra Nasaret til Betlehem. Høygravid som hun var, var det ille nok, spesielt når de begynte på oppstigningen til Betlehem.

Annonse

Så kom de endelig fram, men bare for å oppleve at det ikke var husrom for dem. De fikk ta til takke med en stall. Og så ble Jesus født denne natten, i Betlehem, nøyaktig slik det var forutsagt i de hellige Skrifter. Jeg tror ikke det var så mye lys og varme der i stallen. Men jeg tror Josef og Maria var glad de hadde fått tak over hodet.

Samtidig skjedde det noe spesielt ute på Betlehemsmarkene. Den beksvarte himmelen ble plutselig opplyst over noen gjetere som holder vakt over saueflokken sin. Hva slags folk var disse gjeterne? De var fattige, ofte rakket ned på av samfunnet, de stod nederst på den sosiale rangstigen. Nettopp disse gjeterne fikk sitt livs opplevelse: Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen sa til dem: Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Tenk for en opplevelse det måtte være for disse gjeterne!

Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Hva er dette for et budskap? Han som profetene for 700 år siden hadde forkynt skulle komme som frelser, han var nettopp født, og lå nå i ei krybbe i Davids by. De kunne jo ikke gå glipp av det! Alle som en for de inn til Betlehem og fant barnet.

Josef og Maria hørte hva gjeterne fortalte. Det var en hilsen fra Gud selv. Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Det er en vakker fortelling, vi elsker den. Men skal vi få litt realisme inn i dette, så forteller Matteus oss at Josef, Maria og Jesusbarnet måtte flykte til Egypt, for Herodes ville drepe barnet. Og Johannes skriver: Han kom til sitt eget (han kom heim til sine), og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem gav han retten til å bli Guds barn, det er de som tror på hans navn. Barnet Jesus ble født, ikke for at vi skal beundre det, men ta imot det i våre hjerter.

Så er Jesus kommet til oss. Gud stiger ned fra himmelen. Himmel møter jord. Gud blir sant menneske, og begynner som et lite, hjelpeløst spebarn. For et under! I tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Her har du jul og påske i ett vers (Gal 4,4). Han måtte bli som oss, og prøves i alt. Han måtte dø, for å kjøpe oss fri. Så la oss gjøre som gjeterne: Søke etter barnet. Å, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn, og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn! Det er ei fremmed bolig. Du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.

Julekonsert

1.juledag eller 25.desember, blir julekonsert i Lunde kirke klokka 1500. Elevene ved Doktor Rolf Hoffmans skole på Lunde står for arrangementet.

Det var mange som måtte stå under gudstjenesten.

Trine Hegre leste juleevangeliet.

Aud Ingrid Fidjeland måtte innledningsvis forklare prosedyrene med nødutganger før gudstjenesten startet.