Home>Nyhet>Gode skoleresultater for skigymnaset
Nyhet

Gode skoleresultater for skigymnaset

Skolebidragsindikatoren for skoleåret 2018/19 ble offentliggjort av Utdanningsdirektoratet 12. desember. Analysen viser gode resultater for Sirdal videregående skole, sier rektor Johan Vesteraas.

Tre indikatorer antyder hvor mye en skole bidrar til å;

  • løfte elevene faglig (karakterpoeng)
  • få elevene til å fullføre og bestå (årsbestått)
  • holde på elevene slik at de ikke slutter (deltakelse)

Tallene viser hvordan skolen scorer i forhold til landsgjennomsnittet. Sirdal scorer over snittet på alle tre indikatorene. Scoren er 2,7over snittet i karakterpoeng, 8,3 på årsbestått og 0,9 på deltakelse. Skolen kommer som tabellen viser, ut blant de beste i Vest-Agder.

Skolebidrag, studieforberedende utdanningsprogrammer,

2018-19. *betyr at resultatet er statistisk signifikant.

Karakterpoeng Årsbestått Deltakelse
Vest-Agder fylke Vest-Agder 0,0 0,2 0,1
Eilert Sundt videregående skole – Studiested Farsund Vest-Agder -0,1 1,7 -0,1
Flekkefjord videregående skole – Studiested Flekkefjord Vest-Agder -0,3 4,3* 0,3
Kristiansand katedralskole Gimle Vest-Agder 0,2 -1,1 0,0
Kvadraturen Skolesenter Vest-Agder 0,1 -6,1 -1,7
Mandal videregående skole Vest-Agder -0,3 5,9* 0,0
Sirdal videregående skole Vest-Agder 2,7* 8,3 0,9*
Tangen videregående skole Vest-Agder -0,3 -1,1 0,7
Vennesla videregående skole Vest-Agder -1,6* 2,3 0,6
Vågsbygd videregående skole Vest-Agder 0,7 -2,2 0,1
  • Hele kollegiet arbeider sammen om tett oppfølging av hver enkelt elev, og dette er forklaringen bak de gode resultatene, sier rektor Vesteraas.

Skolebidragsindikatorene skal gi en indikasjon på hva skolens innsats har å si for elevenes resultater. For å kunne måle skolens bidrag, ser man på hvilke forutsetninger elevene har med seg, og måler skolens resultat opp mot dette.

Sirdal videregående skole har nå 58 elever totalt. 21 elever startet ved skolen denne høsten.

Rektor Johan Vesteraas.

Annonse