Home>Front>Kan skape dype sår og konflikter
Front Nyhet

Kan skape dype sår og konflikter

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), verneombudet, rektor og byggekomiteen ved Sinnes skule hadde onsdag kveld orientering for sju politikere og enhetsleder for skole. Alle politikerne i kommunestyret var invitert sammen med noen fra administrasjonen.

Mange skolebarn og foreldre hadde møtt fram for å støtte skolens framtid og de foreslåtte ombygginger og påbygginger. Nå slås det ring om skolen. Elevene og lærerne startet med å synge ”Sirdalssangen” for de frammøtte. Vi gjengir noen linjer fra sangen:

Det e her me hørre te, det e her me helst vil bu

her har me våre venner, og på Sirdal har me tru

det e her me lige oss best, det e her me føle oss fri

blant høge, bratte fjell og Sira Kvinas energi.

Annonse

Foto: Ordfører Jonny Liland (ap) følger godt med i orienteringen sammen med Ingvild Fagerheim Skadberg (v) og Tom Ådneram (sp).

Elevene og lærerne startet arrangementet med å synge ”Sirdalssangen”.

De sju politikerne som var til stede denne kvelden var:

  • Ordfører Jonny Liland og Rolf Guddal, ap.
  • Siri Fidjeland, Tom Ådneram, Arvid Tjørhom, sp.
  • Jon Uleberg, h.
  • Ingvild Fagerheim Skadberg, v.
  • Langt flere kunne møtt og langt flere kunne sagt at de ikke kom etter å ha fått invitasjon, sier FAU-leder Karine Tjørhom Myhra.

FAU-leder Karine Tjørhom Myhra ønsker velkommen til omvisningen på Sinnes skule.

Omvisningen startet utendørs der problematikken med takkonstruksjonen og alle snørasene som kommer i løpet av en vinter. Manglende solskjerming er også et problem og hemmer undervisningen.

Dusjene og garderobeforholdene på skolen er heller ikke mye å skryte av. Det holder ikke etter dagens standard. Toalettforholdene er heller ikke bra. Ikke lydtette vegger. Elevene vil helst ikke gå der i friminuttene, de tar heller en tur i timen.

Manglende grupperom med lydtette vegger ble nevnt, sammen med et skolekjøkken som ikke holder mål. Tett og lite og vanskelig hvis det er noen elever med allergi.

Verneombud Anne Fosse Tjørhom sammen med rektor Åse-Berit Fidjeland orienterer om takproblematikken og snøras derfra.

Ventilasjonsanlegget er gammelt og utgått på dato.

Universell utforming er et kapittel for seg. Her mangler alt fra handicaptoalett til automatiske dører som holder lenger på åpningen. Heis finnes ikke i bygget. Undertegnede er på krykker for tiden og kunne derfor ikke gå opp til lærerrommet i 2. etasje, med cirka 20 trapper med glatt underlag. Svært beklagelig, noe som også viser hvor sårbart det er på skolen.

Fra omvisningen på skolen Jon Uleberg (h) fra høyre, Rolf Guddal (ap), Tom Ådneram (sp) og Svein Rune Skilnand (FAU).

FAU-medlem Svein Rune Skilnand kom med en henstilling til politikerne om å rydde opp. Han minnet om istapper som kan falle i hodet til et skolebarn, og om den kalde ventilasjonen.

  • Vi vil gjerne bo her. Ikke gjør det utrivelig for våre barn. Vi har et trygt og godt skolemiljø her, både på barne- og ungdomstrinnet, sa Skilnand.

Arbeiderpartiet gikk til valgkamp på ”et hjerte for alle Sirdøler”. – Med denne skolepolitikken stemmer det ikke, de kan skape dype sår og konflikter mellom øvre og nedre del av dalen, sa Skilnand.

Dette er garderobeforholdene til lærerne.

Verneombud Anne Fosse Tjørhom i samtale med ordfører Jonny Liland (ap).

Nå er det massevis av høringer som skrives og kommenteres om budsjettet for 2020. Neste torsdag 19. desember avgjøres framtiden for Sinnes skule i kommunestyret.