Home>Hytter>Manglende bosstømming
Hytter

Manglende bosstømming

Ved bosscontainerne på Sinnes, like ved Joker Sinnes, er det overfylte containere. Her har det ikke vært tømt siden forrige søndag. Lørdag var det ikke noe vakkert syn. Det fløt med boss over alt.

Når det kommer 15.000 – 20.000 turister til Sirdal i romjulen, må det tømmes hyppigere. IRS Miljø må tilpasse antall tømminger til antall besøkende. Dette må være kjent og det er nesten årlig at vi tar et slikt bilde.

Renovasjonsleder Roald Larsen ved IRS Miljø IKS, som er et interkommunalt selskap for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal, skrev en artikkel i Sirdalmedia 14. oktober 2019 med blant annet følgende:

Forsøplingen som i dag skjer rundt hyttecontainerne må stanses og da må det vises respekt for ordningen både blant fastboende, næringsdrivende, campingvogneiere og hyttefolket. Man kan ikke akseptere forsøpling av nærområdene som skal benyttes til rekreasjon for noen og som andre skal ferdes i til daglig som fastboende.

Det er lett å kjefte på hytteeierne, men det forventes at IRS Miljø IKS holder sin avtale og tømmer litt hyppigere når det er ekstra mye folk på hyttene.

Dette er ikke bra reklame for Sirdal kommune.

Annonse

Roald Larsen ved IRS Miljø svarte ikke på vår telefonhenvendelse.

Leif Sirevåg