Home>Kommunen>Bibliotek med selvbetjeningsløsning
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-29 11.13.56.png
Kommunen Nyhet

Bibliotek med selvbetjeningsløsning

Bibliotektjenesten i Sirdal kommune skal opp til politisk behandling i sju råd før kommunestyret konkluderer med forslag til løsningen 6. februar. Dette har sammenheng med at stillingen på 24% ved Sinnes skule ble avviklet ved årsskiftet.

Ny ordning fra 1. mars foreslås, hvor Tonstad har åpent mandag (11-15), onsdag (11-19) og fredag (09-16). Filialen på Sinnes har åpent på mandag (17-20). I tillegg søkes om 300.000 kroner til utvikling av meråpent bibliotek ved Sinnes skule. (Skolebibliotekdelen er ikke vurdert her.)

En løsning er å kombinere et «meråpent bibliotek» med en betjent ettermiddag/kveld på Sinnes. Et meråpent bibliotek er en selvbetjentløsning som gir bibliotekbrukerne anledning til å benytte seg av biblioteket utenom betjent åpningstid.

Brukerne inngår avtale med biblioteket om adgang til biblioteket utenom betjent åpningstid og låser seg inn med bibliotekkortet sitt. Ved å investere i meråpent bibliotek i kombinasjon med en betjent dag, vil det gi et fremtidsrettet og utvidet tilbud til Sirdal kommunes innbyggere.

Totale kostnader inkludert arbeid og materiell er anslått til å ligge på mellom 250.000-300.000 kroner. Månedlige driftskostnader ved et slikt opplegg er beregnet til å være på omtrent 1100,- kroner eks. Merverdiavgift.

I mars kommer det en sak som vil omhandle Museumstjenesten og Turistinformasjonen. Her skal oppgaver og stillingshjemler ses i sammenheng på Kvæven, samt med øvrige stillingshjemler innenfor kulturetaten. Mulighetsrommet skal fremlegges i denne saken.

Annonse