Home>Nyhet>Enorm prisforskjell i anbudet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png
Nyhet Samferdsel

Enorm prisforskjell i anbudet

8.192.291 kroner eller 78,8 prosent skilte laveste og høyeste anbud på å rassikre fylkesvei 975 ved Ortevatn i Sirdal. Brødrene Thorkildsen fra Farsund hadde laveste anbud med 10.398.759 kroner, mens Contexo hadde dyreste med 18.591.050 kroner. Totalt var det ni maskinentreprenører som var med i anbudskonkurransen.

Her følger listen og prisene over de firmaene som ga tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Br. Thorkildsen 10.398.759
Bjarne Solli Graveservice 12.470.086
Bertelsen & Garpestad 12.982.321
Lindland Maskin 14.076.917
Risa 15.333.356
Bjelland 16.512.018
Br. Uppstad 16.949.637
Grunn-service 18.335.547
Contexo 18.591.050

Fylkesveien skal flyttes ut mot og i Ortevatn for å sikre trafikantene mot fremtidige ras.

Arbeidene forventes ikke å starte før uken etter påske, men det vil være væravhengig. Lite arbeid innen bransjen gjør at det muligens blir oppstart tidligere. Alle formaliteter med grunneier, Sirdal kommune og fylkesmannen er i orden. Arbeidene skal være ferdig til 4.desember 2021.

Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000 kubikkmeter med masse i Ortevatnet. I tillegg skal det lages en rasvoll ( seks meter høy og 240 meter lang) på deler av strekningen (se tegning).

Kviturvika vil bli et robust tiltak. Det vil komme utfylling i vannet og på innsiden skal det bygges en rasvoll mot eventuell snø- og steinras.

Annonse

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras.
  • Vi er godt fornøyd med den store interessen for å gi anbud til dette prosjektet, sier prosjektleder Steinar Jacobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand

Foto: Veivesenet har tegnet hvordan Kviturvika kommer til å se ut etter utbedringsarbeidene. Rasvollen er også merket av.

Noen fakta fra prosjektet er:

  • Steinfylling: 42.000 m3
  • Sprengning: 30.000 m3
  • Blokkdemolering: 1000 blokker
  • Natursteinsmur: 3100 m2
  • Asfalt: 900 tonn
  • Rekkverk: 740 meter
  • Asfaltfresing: 900 tonn
  • Siltgardin: 2000 m2

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.48.png

Dette kartet viser de to prosjektene som skal igangsettes på fylkesvei 975 langs Ortevatnet.