Home>Kommunen>Kvadratrute, brannbil og røntgen
Kommunen Nyhet

Kvadratrute, brannbil og røntgen

Kommunestyret i Sirdal har vedtatt å legge ned Kvadratruten. Passasjergrunnlaget for Kvadratruten som ble kjørt fra Sinnes via Tonstad til Kvadrat handlesenter har vært synkende.

Avtalen mellom Sirdal kommune og Tonstad taxi ble inngått i 2017 og gjaldt for 2018 og 2019. Som vi skrev tidlig i 2019 ble ruten endret til bestillingsrute det siste året i kontraktsperioden.

Mannskapsbilen ved Tjørhom brannstasjon mangler sikkerhetsseler bak til mannskaper/røykdykkere. Mannskapsbilene er EU-godkjent uten sikkerhetsseler, men rådmannen anser utrykning med usikrede mannskaper i baksetet som uforsvarlig sett opp mot krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Mannskapsbilen på Tjørhom er 22 år. Det vil være både vanskelig og dyrt å få ettermontert sikkerhetsseler bak i bilen.

Inntil ny mannskapsbil er på plass på Tjørhom skal det i størst mulig grad unngås å benytte baksetet i mannskapsbilen ved utrykning og annen kjøring.

Mannskapene fordeles med 2 i mannskapsbil, 2 i pick-up og 2 i tankbil ved utrykninger. Eventuelt må privatbiler supplere ved utrykning. Til sammenligning har brannmannskapene på Tonstad plass til 12 av 14 -16 mann. Også der må det brukes privatbiler om alle møter opp.

Annonse

Salg eller ikke av et mobilt røntgenapparat har også vært en gjenganger i 2019. Til slutt ble det vedtatt å selge det nye apparatet som ikke har vært i bruk. Thor Jørgen Tjørhom (sp) fikk 10 stemmer og flertall for sitt forslag.

Arbeiderpartiet støttet Glenn Oliver Josdal som gjerne ville at administrasjonen så på saken en gang til, for å se om det kunne brukes på Sirdalsheimen eller andre steder.