Home>Nyhet>Ni ønsker jobben med rassikring ved Ortevatnet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png
Nyhet Samferdsel

Ni ønsker jobben med rassikring ved Ortevatnet

Ni maskinentreprenører har sendt inn tilbud for å være med i konkurransen for utvidelse og rassikring av fylkesvei 975 i Kviturvika ved Ortevatnet, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Kontrakten med laveste anbud forventes å bli undertegnet i løpet av en uke eller to.

Norum forventer ikke at arbeidene vil starte før uken etter påske, men det vil være væravhengig. Lite arbeid innen bransjen gjør at det muligens blir oppstart tidligere. Alle formaliteter med grunneier, Sirdal kommune og fylkesmannen er i orden.

Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000 kubikkmeter med masse i Ortevatnet. I tillegg skal det lages en rasvoll på deler av strekningen (se tegning).

Kviturvika vil bli et robust tiltak. Det vil komme utfylling i vannet og på innsiden skal det bygges en rasvoll mot eventuell snø- og steinras.

Raseksperter har vurdert dette prosjektet og har sett på eventuelle rasløp som kan komme i dette området. Grovkalkylen for prosjektet er omkring 18 millioner kroner totalt.

Annonse

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras. Målet er å få en mer rassikker fylkesvei, sier Norum.

Foto: Veivesenet har tegnet hvordan Kviturvika kommer til å se ut etter utbedringsarbeidene. Rasvollen er også merket av.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.48.png

Dette kartet viser de to prosjektene som skal igangsettes på fylkesvei 975 langs Ortevatnet.