Home>Nyhet>Redusert tilskudd fra kommunen
Nyhet Sesilåmi Sport

Redusert tilskudd fra kommunen

Stiftelsen Sesilåmi søker Sirdal kommune om å inngå en treårig avtale hvor kommunen bidrar med 170.000 kroner pr år. Rådmannen innstiller på delvis å imøtekomme søknaden med et vesentlig mindre beløp, 105.000 kroner, og kun en avtale som vurderes årlig.

Sesilåmi er et begrep, og en institusjon i Sirdal. Skirennet fra Brokke til Sinnes har passert 40 års jubileum for flere år siden, og er fremdeles en sprek 40 åring. Det planlegges nå for det 45. rennet, det har vært 4 avlysninger.

Antall deltagere viste rett nok for noen år siden en betydelig nedgang med en reduksjon på nærmere 300 deltagere til godt og vel 700 i 2017. Det ble imidlertid tatt tak og de to siste årene har antall deltagere vist en økning. Ambisjonen for 2020 er minst 1500 deltagere. Denne ambisjonen er forsterket ved at man har inngått et samarbeid med den store internasjonale turrenn-aktøren: Visma Ski Classic.

I tillegg vil Sesilåmi som første skirenn i Norge komme med en ny lagkonkurranse. Dette organiseres ved at venner, familie, kollegaer etc. danner lag og går rennet sammen som et lag. Her kan en velge om en går med eller uten tidtaking.

Denne satsingen både på Ski Classic og på lagkonkurransen krever økonomisk støtte. Økonomisk støtte er man også avhengig av når det gjelder Minilåmi, Barnas Sesilåmi. Dette er videreutviklet de to siste årene, og det har hatt 220 deltagere med en ambisjon om å passere 300 i 2020.

Sesilåmi er et flott arrangement som er blitt en institusjon. Arrangementet er et godt tilbud til skiløpere i alle aldre og med ulike ambisjoner/forutsetninger. Det å bli en del av Ski Classic vil nok heve både kvaliteten og kvantiteten. I tillegg gir arrangementet ringvirkninger lokalt. Hvor mye er vanskelig å tallfeste men med den aktiviteten dette arrangementet gir er det utvilsomt at det legger noe igjen også lokalt.

Annonse

Økonomi

Sirdal kommune sitt budsjett for 2020 er vesentlig strammere enn foregående år. Også bruken av kraftfond er strammet inn. Til møte i formannskapet torsdag foreligger sak som svar på politisk bestilling om en reduksjon på 500.000 kroner. Her er blant annet «markedsføring» og «arrangement» foreslått redusert. Dersom formannskapet vedtar rådmannens innstilling vil de to postene være redusert fra kr 800.000,- til kr 500.000,- . Dette utgjør 62% av «normalen». Rådmannen vil, dersom dette blir vedtatt, ikke finne det riktig å bruke så mye som 170.000 kroner på et enkelt arrangement, men følge opp ved å innstille på samme prosentsats (62%) som gir et tilskudd på kroner 105.000,- .

Når det gjelder treårig avtale er rådmannen negativ til dette da det gir føringer som hindrer kommunens handlingsrom.

Foto: Wenche Kvæven, Sirdal Skilag, er en ivrig deltaker i Sesilåmi.