Home>Front>Sinnes skule utredes videre
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-16 12.31.04.png
Front Kommunen Nyhet

Sinnes skule utredes videre

Formannskapet i Sirdal skal bruke konsulentfirmaet Rambøll til kvalitetssikring av deler av ombygging og påbygging av Sinnes skule. Medlemmene skal komme med konkrete spørsmål til rådmann Inge Hedenstad Stangeland innen uken, hvilke utredninger man skal be om. I tillegg fikk rådmannen klarsignal til å utbetale de to første fakturaer på 510.000 kroner fra Bilstad Bygg AS. Disse er allerede forfalt.

Et rolig og mer avslappet møte om skoleprosjektet da formannskapet behandlet tilbakemeldinger fra rådmannen. Nå jobber man konstruktivt videre med prosjektet.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) ville holde fremdriften slik at det ikke påløper ekstra utgifter. Rolf Guddal (ap) var opptatt å få luke bort risikomomenter. Han ønsket kontroll og sikkerhet for prosjektet.

Isak Liland (h) var ikke fornøyd med å få massivt med dokumenter så tett på formannskapsmøtet. I framtiden må dette bedres. Liland forholdt seg til investeringer på 27 millioner kroner som er vedtatt tidligere. Han var imidlertid fornøyd med svarene fra rådmannen, men det gjenstår å vedta hvordan midlertidig skoledrift skal avvikles, ekstra midler til uforutsette kostnader, byggeleder og inventar.

Liland kunne ønsket at avsetning til uforutsatte kostnader på 1 – 1,5 millioner kroner kunne vært høyere. Med de nye opplysningene vil investeringene komme opp i 30 millioner kroner.

Morten Ovedal (frp/sb) var fortsatt ikke beroliget over kostnadene og ville gjerne ha svar på hvilke kostnader som eventuelt kan tas ut fra prosjektet.

Annonse

Tjørhoms spørsmål til Rambøll går på usikkerhet omkring grunnforhold, dimensjonering av gamle vegger og takkonstruksjoner. Dette ønsket han nærmere belyst.

Rådmannen kunne opplyse at Arbeidstilsynet har varslet tilsyn i uke 4 eller 5, det betyr månedsskiftet.

Ordfører Jonny Liland (ap) syntes det var litt uryddig at Arbeidstilsynet skulle komme nå. Han trodde de hadde vært der.

Prosjektet har lagt til grunn at Arbeidsmiljøloven for de ansatte skal oppfylles. Skolebarna er underlagt Forskrift om miljørettet helsevern og endringene skal innfri dagens krav for elevene. Når Arbeidstilsynet kommer på befaring, håper rådmannen at utvalget har truffet fasit med sitt arbeid.

Ordføreren sa at de første fakturaer skulle dekkes inn av et resterende beløp som var avsatt med en million kroner på 2019-budsjettet. Han oppsummerte under møtet at prosjektet nå hadde passert 30 millioner kroner totalt. Liland følte tidspresset og ville komme tilbake til saken på neste møter i formannskap og kommunestyre (6.februar).

Foto: Formannskapet startet med en orientering av enhetsleder for bygg og eiendom, Kenneth Bakkehaug (fra venstre), Rolf Hompland (krf), Thor Jørgen Tjørhom (sp), Isak Liland (h), ordfører Jonny Liland (ap), rådmann Inge H. Stangeland, Siv Tone Åsemoen (ap) Rolf Guddal (ap), Morten Ovedal (frp(sb) og utvalgssekretær Marit Auset.