Home>Front>670 m plankesti til Kvinen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-10 11.37.31.png
Front Turløyper

670 m plankesti til Kvinen

Den Norske Turistforening (DNT) Sør ønsker å utbedre løypen mellom Donsen og Kvinen med å legge klopper over myrområdene på stien.
  • Besøkende på Kvinen hyttene har økt betraktelig etter at hyttene stod ferdig og tatt i bruk i 2019, i alt om lag 2000 overnattingsdøgn i fjor i forhold til gjennomsnitt 350 de senere årene, skriver Mie Kaasa, driftsleder i DNT Sør i søknaden til Sirdal kommune.

Avisen Agder var den første avisen som omtalte denne saken.

– Dette har naturlig nok resultert at stien over våte myrområder er opptråkket og utvidet ganske mye.

Vi ønsker å klopplegge (legge plank) over disse ødelagte områdene våren 2020. Området er rekognosert og det er laget en plan på hvor vi ønsker å utbedre. Se vedlagt plan, sier Kaasa.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-10 11.39.39.png

670 meter skal klopplegges. Plankene skal legges oppå labanker og det utgjør 402 stykker. Det skal legges ganske mye langs Mjåvatn og like før du kommer til Kvinen-hyttene. Stien blir lagt om den siste delen før hyttene og da skal “vinterstien” brukes sommerstid også.

  • Vi ønsker med dette tiltaket å verne naturen og styre ferdselen på denne populære strekningen fra Donsen til Kvinen, sier Kaasa.

Det er satt opp merker hvor materialene skal leveres med snøscooter til vinteren. Selve arbeidet med å legge ut planken vil starte når snøen er borte.

Annonse

DNT Sør har sendt søknad 2. september 2019 til grunneiere om tillatelse til å klopplegge og har fått tillatelse fra Atlak Kvinen, Bjørn Kvinen, Berit Ådneram, Christian Houge-Thiis, de andre grunneiere har jeg ikke hørt noe fra. Det gjelder Knut Gustaf Aspelin, Einar Kvinen, Kaare Andreas Sheteøig og Ousdal Grunneierlag AS.

  • Kommunen ser på tiltaket som en utbedring av den nåværende turstien. Tiltaket vurderes til å fremme friluftsformålet på land og er i samsvar med bestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord, skriver byggesaksbehandler Krister Gjerde.

I følge redegjørelse fremgår det at tiltaket ikke fører til vesentlige terrenginngrep og er fullt tilbakeførbart. Tiltaket vurderes unntatt fra grunn til å frita fra søknadsplikten.

DNT Sør har lagt ut merker hvor materialen skal legges før arbeidene starter etter snøen er borte.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-10 11.41.28.png