Home>Nyhet>Arne Tjørhom gjenvalgt
Nyhet Sport

Arne Tjørhom gjenvalgt

Arne Tjørhom er blitt gjenvalgt som formann for Sirdal Skilag på årsmøtet. Øvrige medlemmer av styret er følgende:

Formann:

Arne Tjørhom (på val kvart år) 2019-2020 – gjenvalg 1 år

Kasserer:

Kari Andersen 2020-2022 – gjenvalg 2 år

Skiskyting:

Annonse

Roy Hegre 2020-2022 – gjenvalg 2 år

Thomas Nygård 2020-2022 – gjenvalg 2 år

Lena Bøgwald 2019-2021

Langrenn:

Anders Tjørhom 2019-2021

Gunhild Kvinen 2020-2022 – gjenvalg 2 år

Selma Kvæven 2020-2022 – ny 2 år

Undergruppe langrenn, Sesilåmi:

Rita Tjørhom 2019-2021

Sissel Haugen 2019-2021

Julie Olsen 2020-2022 – ny 2 år

Trim:

John-Ove Sinnes 2019-2021

Karine Tjørhom Myhra 2019-2021

Helin Morel 2020-2022 – gjenvalg 2 år

Undergruppe trim, Suleskar Maraton:

Anne Fosse Tjørhom 2020-2022 – gjenvalg 2 år

Torunn Fossen Skreå 2020-2021 – ny 1 år

Revisor:

Anne Mette Hovland 2019-2021

Anne May Sirekrok 2020-2022 – gjenvalg 2 år

Valgnemnd (ein ny kvart år):

Solveig Marie Ådneram 2019-2021

Jorid Tafjord 2019-2022

Odd Kjetil Kvalvågnes 2020-2023 – ny 3 år

Foto: Arne Tjørhom fortsetter som leder.