Home>Kommunen>Besøk av Arbeidstilsynet
Kommunen Nyhet

Besøk av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet var tirsdag på tilsyn ved Sinnes skule. Mange politikere har etterlyst rapport fra dem for å få vite hvilke feil og mangler det er ved skolen i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Rektor Åse-Berit Fidjeland og hovedverneombud Anne Fosse Tjørhom sammen med enhetsleder for skolene, Anita Heiaas Haugen og rådmann Inge Hedenstad Stangeland hadde først møte med de to representantene fra Arbeidstilsynet.

Alle rapporter fra skolen og verneombudet ble da gjennomgått, sammen med arbeidsgruppens innstilling til ombygging og påbygging av skolen. Arbeidsmiljøloven og alle regler som er brutt, ble grundig gjennomgått.

Takras-faren med snø er en gjenganger i alle rapporter. Under befaringen skal Arbeidstilsynet ta hensyn til arbeidsforholdene til de ansatte. Det gjelder blant annet garderobeforhold, arbeidsværelser, pause- og oppholdsrom, samtalerom, universell utforming og heis er blant mangelvarene.

Helsemyndighetene med kommuneoverlegen i spissen er ansvarlig for elevenes hverdag, med god ventilasjon, solskjerming og lignende. Utendørs skal det være sikkert å ferdes og ingen skal være redd for at snøras kan komme.

Etter noen timers møte og befaring, trakk Arbeidstilsynet seg tilbake til Kristiansand. Nå skal rapporten skrives.

Annonse

Foto: Rektor Åse-Berit Fidjeland og Halvdan Jentoft fra Arbeidstilsynet ser på arbeidsforholdene til de ansatte.

Dette er garderobeforholdene for de ansatte, midt i et ”veikryss”, der alle på skolen passerer.

Fra befaringen på Sinnes skule i går, ses fra venstre rektor Åse-Berit Fidjeland, verneombud Anne Fosse Tjørhom. Foran til høyre Halvdan Jentoft, Arbeidstilsynet, rådmann Inge H. Stangeland og enhetsleder Anita Heiaas Haugen.