Home>Alpint>Dårlig med P-plasser på Fidjeland
Alpint Nyhet

Dårlig med P-plasser på Fidjeland

Fidjeland Skitrekk, hytteforeninger på Fidjeland og Sirdal Høyfjellshotel er misfornøyd med parkeringsforholdene på Fidjeland, for turister og allmennheten når de kommer på dagsbesøk. Saken har vært tatt opp med Sirdal kommune siden 2015.

Grunneier av Myrane Parkering vil ikke åpne opp sine områder til dette formålet, og kommunen vil ikke ekspropriere det aktuelle området. Dermed er man like langt.

Fidjeland Skitrekk har egen parkeringsplass for de som besøker alpinanlegget, men på store utfartsdager kommer det også turister som vil gå på langrenn. Da blir det helt sprengt og de opptar parkeringsplasser for både alpinanlegget og hotellet.

I brev til kommunen skrives det at næringslivet og private ikke har mulighet til å opprettholde parkering for denne gruppen. Derfor ønsker de at løypenettet i Jogledalen ikke blir tråkket uten at det er parkering for turistene.

Parkeringsområder blir ikke brøytet opp.

Da kommunestyret behandlet saken i desember 2016, ville ikke politikerne gå inn for ekspropriasjon Kommunen vil ikke bruke hjemmel for ekspropriasjon av parkeringsarealet til gjennomføring av reguleringsplaner i området, så lenge regulerte parkeringsplasser blir etablert og gjort tilgjengelig for besøkende i området. Dersom dette ikke blir gjort, må saken tas opp på ny.

I brev til kommunen heter det at Fidjeland skal bli det nye satsingsområdet for hyttebygging. En formidabel vekst er forventet og det vil legge press på eksisterende infrastruktur. Grunneier av gnr 3 bnr 1 ønsker utbygging, men ønsker ikke å bidra til å finne løsning på parkeringsproblematikken for dagsturister på langrenn. Grunneiers parkering på Myrane har ikke vært tilgjengelig etter kommunestyrets behandling og vedtak i 2016.

Annonse

Ved henvendelse til Sirdal kommune etter å ha mottatt brevet, svarer rådmann Inge H. Stangeland:

Sirdal kommune har mottatt skriv fra Fidjeland Skitrekk AS der skitrekket ber kommunen om å engasjere seg i saken om parkeringsproblemer på Fidjeland på nytt.

I utgangspunktet er det tilstrekkelig med parkeringsplasser i området om alle parkeringsplassene blir gjort tilgjengelige. Kommunen vil undersøke saken nærmere overfor aktuelle eiere av parkeringsplassene.

Advokat John Heitmann, som representerer gnr 3 bnr 1, skrev i et svar til Sirdal kommune angående ekspropriasjon følgende 1.februar 2016:

Skitrekket har vært tilbudt økt parkeringsareal mot en rimelig betaling, faktisk over flere år. Det har ikke skitrekket ønsket. Det er mye parkeringsareal på Fidjeland. Det har stort sett vært åpent og tilgjengelig for allmennheten. Dernest kommer at grunneier selv vil vurdere å utnytte sitt parkeringsareal til parkering mot avgift som jo ikke er uvanlig.

Her ligger en stor parkeringsplass som ikke er brøytet.

Fidjeland skitrekk har plass til sine besøkende.