Home>Front>Fortsatt uenigheter/meningsforskjeller
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-07 11.01.05.png
Front Nyhet

Fortsatt uenigheter/meningsforskjeller

Av Leif Sirevåg

Etter å ha fulgt debattene i Sirdal formannskap og kommunestyre torsdag, sitter en igjen med inntrykket av at det fortsatt er store uenigheter mellom politikerne. Mellom nord og sør. Eller oppe og nede. Debattene om Sinnes skule, om framtidens bibliotektjeneste og fritt skolevalg. Da var det temperatur. Ikke den beste tonen.

Da byggestart for Sinnes skule ble vedtatt i formannskapet, skulle en tro det ville bety jubel. Men nei, punktet om å tvangsflytte ungdomsskoleelevene til Tonstad i byggeperioden, la en demper på dette. Flertallet på fire (1 h og 3 ap, alle fra Tonstad) vedtok tvangsflytting. Senterpartiet og Kristelig folkeparti støttet utbyggingen, men ikke tvangsflytting. De mente administrasjonen ville være best skikket til å bestemme dette.

Et paradoks ble da at kommunestyret, senere samme dag, vedtok fritt skolevalg i Sirdal.

Et annet paradoks var jo utbyggingen av Tonstad skule. Da var forslaget at elevene skulle transporteres til Lunde skole, men det ble det ville protester fra foreldrene, som fikk stanset det forslaget.

Morten Ovedal (frp/sl) ville stoppe hele utbyggingsprosjektet. Han kalte det ansvarsfraskrivelse og en politisk drittpakke. Ovedal frykter overskridelser. Han mente utbyggingsavtalen var gjort for å tilfredsstille rektor ved Sinnes skule – ikke elevene.

Annonse

Historien og prosessen bak prosjektet, ble dradd fram, hvem som har gjort hva og konsekvensene for kommuneøkonomien. Sirdal Høyre lanserte et forslag, hvor en skulle ha kontroll over økonomien og risikovurderinger skulle gjøres underveis.

Varaordfører Isak Liland (h) var tydelig på at det må gjøres noe med skolen for at det skal bli gode forhold både for elever og lærere.

Det var enighet i debatten om at utsettelse ville koste penger og at kontraktsbrudd ville bli for kostbart. Arbeiderpartiet følte seg presset opp i et hjørne. Siri Ovedal og Inge S. Biktjørn var begge misfornøyde med at det ikke forelå noen rapport fra Arbeidstilsynet. De var også skeptiske til takkonstruksjonen, om den ville være sterk nok.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) avkreftet Ovedals påstand at det var bygd for rektor. Dette er først og fremst en skole for elevene. Det er å svartmale saken, hevdet Tjørhom og viste til den lange prosessen som har vært for skolens utbygging.

Rolf Hompland (krf) manet til ro omkring saken. Han mente det har vært nok usikkerhet nå, og at skole-etaten burde styre hvor midlertidige lokaler skulle være. Hompland var redd hensikten med flyttingen av elevene er å få lagt ned skolen på sikt.

Bibliotektjenesten

Etter at bibliotekaren ved Sinnes skule (24 % stilling) pensjonerte seg ved årsskiftet, skulle framtidens tjeneste debatteres og vedtas. Siri Fidjeland (sp) talte sterkt for å opprettholde biblioteket som en møteplass i bygda. Hun kunne gjerne ta i bruk nye tjenester, og ville opprettholde et bredt tilbud.

Foto: Formannskapet vedtok utbygging av Sinnes skule.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-06 13.50.11.png

Siri Fidjeland (sp) var en ivrig debattant i biblioteksaken og fritt skolevalg.

Kulturetaten hadde foreslått 300.000 kroner til digitalisering og meråpent av biblioteket. Dette ble nedstemt av flertallet på 12 (ap, h, frp/sl).

Mindretallet (4 sp, 2 krf, 1 h) ville utsette saken til det blir vedtatt penger til utredning.

Både Tonstad og Sinnes får redusert åpningstid når en medarbeider skal betjene begge plasser. Siri Ovedal (ap) mente man burde ta og gi begge plasser.

Under debatten kom Per Øyvind Grimsby (v) med ros til bibliotektjenesten og alle de aktiviteter som tilbys innbyggerne.

Fritt skolevalg

Morten Ovedal (frp/sl) foreslo tidligere i høst å få utredet fritt skolevalg. Under avstemmingen torsdag fikk han flertall med 12 ( ap, h, frp/sl) stemmer for dette forslaget. Mens mindretallet på 7 ( sp, krf og 1 h ) ville opprettholde dagens kretsgrenser. Under utredningen var det 10 høringer som var kommet inn og åtte av dem gikk mot fritt skolevalg. Det ble ikke tatt til følge.

Under debatten ble nærskoleprinsippet trukket fram. Mange var redd for at dette kunne føre til økte transportkostnader og skape mer usikkerhet i skolen. Nå er det viktig å få trygghet inn i skolen igjen.

Mange hevdet dette var en viktig sak for elever og foreldre, at de har frihet til å kunne velge selv. Ingen hadde imidlertid tro på at det ville medføre de store forandringer.

Representantene rundt Sinnes skule følte seg mer sårbare, siden det var en mindre skole. Det ble da hevdet at frykten for sentralisering måtte legges bort.

  • Sinnes skule vil nå få et fantastisk produkt. Jeg er imponert over skolen, de spreke og flinke elevene. Skolen er flinke til å bruke naturen. Jeg tror ingen fra øvre dalen vil flytte skole når de får ny skole, sa Per Øyvind Grimsby (v).

Så ebbet debatten ut, etter flere timers behandling. Ungdomsskoleelevene er ”taperne” for tvangsflyttingen i byggeperioden. De får 70 – 100 kilometer ekstra reisetid. Mot sitt ønske.