Home>Front>Fv 45 ved Lomeland utbedret til sommeren
Front Samferdsel

Fv 45 ved Lomeland utbedret til sommeren

Arbeidet med å utbedre fylkesvei 45 ved Lomeland i Gjesdal ligger foran framdriftsplanen. Entreprenøren BS Graveservice fra Hauge i Dalane håper å være ferdig til sommeren, mens planen var slutten av september.
  • Første del av veiarbeidet (nærmest Ålgård) skal etter planen asfalteres ferdig i neste uke. Samtidig vil de fjerne omkjøringsveien, forteller Åsbjørn Søyland, prosjektleder for arbeidene i Rogaland Fylkeskommune.

Deretter skal siste etappe, nedenfor gårdsbruket ( mot Oltedal) utbedres og det skal legges ny støttemur, før de er ferdige. Ukene før påske skal det også legges prefabrikkerte kulverter over bekken. Ikke bru, slik som det var planlagt.

Forventet kostnad for prosjektet er kalkulert til 30 millioner kroner. Veien skal utbedres til seks meters kjørebane i en strekning på 800 meter, pluss etablering av veiskulder.

Foto: Innspurten med første etappe klargjøres nå, før asfaltering i neste uke.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-18 09.19.06.png

På kartet er det markert hvor veien skal utbedres.

To bakketopper skal senkes. Veien skal få en rett strekning og belysning skal monteres samtidig med veiarbeidene. En bekk skaper litt problemer for framdriften, fordi den er fiskeførende. Så lenge det ikke gjøres inngrep i bekken, kan kulverten legges. Bekken har god vassføring og den fører ned til Bjortjødna som er tilknyttet Nedre Bergsvatn.

Annonse

Fv 45 på vei mot Oltedal og Sirdal. Her skal siste etappe nå gjøres ferdig.

  • Bedre sikkerhet og bedre kurvatur er årsak til veiutbedringen. Dagens vei er smal og har uoversiktlige partier som kan skape trafikkfarlige situasjoner, sier Søyland.

Denne veiutbedringen er en del av ”Gjesdal-pakken” eller bomavgiften som kreves inn ved Øvstebøbommen.