Home>Kommunen>Heller se muligheter
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-01 15.15.03.png
Kommunen Nyhet

Heller se muligheter

Av Odd Kvinen

med svar til Tore Kvæven,

Det er godt med valgfrihet- frihet til å velge bort når en er misfornøyd, eller når en ikke føler en når frem til politikere og kommune og som igjen ofte er årsaken til «elendigheten».

Jeg er heldigvis geografisk plassert midt i kommunen og har således den optimale valgfrihet- jeg kan dra nedover dalen, eller jeg kan bevege meg oppover. Det rare er at jeg faktisk trives godt med begge deler, mye gode folk i begge retninger.

Valgfrihet, i alle mulige sammenhenger, kan lett bli årsaker til konflikter og blir ofte det motsatte av positivt engasjement og mobilisering. En endrer ikke holdninger og kultur med å velge bort og det skapes definitivt ikke mer engasjement. En av vår tids største utfordring i dag er kanskje at vår velstand gir oss muligheten til å velge bort i stedet for at vi engasjerer oss og skaper utvikling/ endringer.

Engasjementet rundt skolen på Sinnes, Kvæven, biblioteket… som siste tiden har skapt mobilisering i øvre del av dalen er selvsagt riktig og positivt. Men mangel på engasjement har vært en utfordring i hele Sirdal over lang tid, og det er dette som burde bekymre, det er her årsaken ligger i at utviklingen har stanset opp og at befolkningstallet går ned.

Annonse

På forrige generalforsamling i Næringsforeningen ble det presentert en spørreundersøkelse i «Heim att»- prosjektet med svar fra ungdommer i Sirdal om hva som skal til for å flytte hjem igjen etter endt skole/ utdanning. Svaret var nokså entydig: Mer «Sirdalsgoder»! Om det er dette vi trenger mer av i en av Norges rikeste kommuner, er neppe løsningen å dele kommunen med sine vel 18oo innbyggere fordelt på 1500 kvadratkilometer. Vi trenger ungdommen (og andre) tilbake med «gründer»- holdninger, ungdommer som ser muligheter og som vil skape/ etablere. Vi trenger mer aktiviteter i Sirdal fra mandag- torsdag og vi må få våre gjester til å bruke hyttene mer enn i bare helger og ferier- vi må gjøre Sirdal mer attraktiv og vi må alle samarbeide og bidra: næring, politikere og kommuneadministrasjon, og vi må ha en felles forståelse av rollefordeling.

Siden reiseliv og turisme er nevnt i innlegget ditt, kan det opplyses følgende: Sirdalsferie ble etablert i ca 1990 og var et positivt mobiliseringsinitiativ fra mange ulike aktører i hele Sirdal som skulle samle hele reiselivsnæringen. I dag er dessverre realiteten at Sirdalsferie har ligget «inaktiv» i mange år og dette ansvaret ligger kun på næringen- mangel på engasjement.

Det er neppe mange kommuner i Norge som har bedre tilskuddsordninger/ økonomisk hjelp for etablerere med gode ideer enn Sirdal, men vi skulle nok hatt flere innbyggere og flere gode ideer. Vi bør nå prøve å dempe konfliktnivået og heller se muligheter, vi trenger flere positive engasjerte innbyggere, ikke færre.