Home>Nyhet>Opprettet nytt lokallag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-02 09.15.20.png
Nyhet

Opprettet nytt lokallag

Norsk Revmatikerforbund hadde orienteringsmøte på onsdag, og der ble de fremmøtte enige at det skulle opprettes et lokallag i Sirdal.

Det ble valgt et interimstyre med Tone Østtveit Kvinen, Jostein Bjordal og Arnhild Bjørndal. Varamedlemmer ble May Britt Ousdal og Marit Røe.

Orienteringsmøte var i Møteplassen i Litlemohagen på Tonstad.

220 lokallag pluss fylkeslag er tilknyttet organisasjonen på landsbasis. De to som orienterte om forbundet kom fra Tvedestrand.

Foto: Tone Østtveit Kvinen ble medlem av interimstyret.