Home>Arkiv>Snø, kuling og snøskredfare
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-22 07.55.29.png
Arkiv Været

Snø, kuling og snøskredfare

Snøbyger fra vest, liten kuling 11 m/s og ekstrem stor fare for snøskred i Sirdal, er meldingene fra Yrs stasjon på Sinnes. Veiene er med svart asfalt fra morgenen. Det gjelder alle fylkesveiene. Det ser ut til å bli en sur start på vinterferien. Det oppfordres til å unngå kjøring i løssnø og å følge oppkjørte løyper.

Villreinen har problemer med å finne mat i høyfjellet og trekker derfor ned i hyttefelt og dalsider. For å skåne villreinen har Stavanger Turistforening (STF) foreløpig utsatt kvisting av vinterløypene fra Ådneram og nordover til etter vinterferien.

Skulle du treffe på villrein i fjellet nå er det viktig å trekke seg unna og ikke forstyrre dem. Villreinen har problemer med å finne mat pga nedising av beitene i høyfjellet. Om vi forstyrrer dem bruker de unødig mye energi på å flykte, noe som er ekstra uheldig når det er krevende forhold slik som i år. Spesielt viktig er dette for de som har hund. Det er ekstraordinær båndtvang i de fleste kommunene til STFs rutenett.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-22 07.49.39.png

«Røde Kors vil oppfordre alle som har planlagt skitur og skal ferdes i fjellet nå i helgen om å vise aktsomhet og vurdere nøye om turen er planlagt i skredutsatte områder. Det er også meldt kraftig vind, noe som vil påvirke sikten og fremkommeligheten betydelig. Med så stor snøskredfare som det er meldt i området anbefales det å holde seg til oppkjørte løyper og unngå skiturer utenfor oppmerkede og oppkjørte løyper. Det beste alternativet er å utsette planlagte langturer, hvis mulig.»

Pressemelding Agder Røde Kors Hjelpekorps

De frivillige organisasjoner hadde snøskredøvelse sist helg og er nå i beredskap i Øvre Sirdal i vinterferien.

Jordskredfare

Annonse

Gult nivå

Gjelder for Vestlandet og vest i Agder

Det ventes mye nedbør fredag og lørdag, som regn under ca. 600-1200 moh. Det ventes 50-130 mm nedbør på 48 timer på Vestlandet og 40-70 mm på 48 timer i Agder. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

I løpet av det siste døgn er det kommet mange hytteturister til Sirdal. Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest er på plass i Ådneram, Sandnes Røde Kors Hjelpekorps på Sinnes og Norsk Folkehjelp i Solheimsdalen. I tillegg er Stavanger Røde Kors Hjelpekorps i Hunnedalen. All vil være der i vinterferien.

Hulderheimen I Tjørhomfjellet er eneste skitrekk some r åpent i dag, de andre er stengt i Ålsheia, Fidjeland og Ådneram på grunn av den sterke vinden.