Home>Front>Transportstøtte til matlevering
Front

Transportstøtte til matlevering

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor formannskapet i Sirdal at det gis en støtte på 25.000 kroner i år og neste år til transportstøtte for matlevering.

Organisasjonen ”Med hjerte for Sirdal – En hjelpende hånd” har søkt kommunen om økonomisk støtte for innhenting/transport av matvarer til utdeling.

Organisasjonen er stiftet av Sirdalskameratene og driver med matutlevering ved Øksendal skule. Denne aktiviteten har pågått i flere år og antallet som benytter seg av tilbudet er stadig økende. I dag er det mellom 20 og 30 personer som kommer og henter mat.

I 2019 ble det utdelt nærmere 14.000 kilo matvarer. Leverandører/samarbeidspartnere er bl.a. Matsentralen Rogaland, Jæder (Ålgård), Coop Extra og Nærbutikken (Tonstad), Goman Bakeri og Tonstad bakeri.

I arbeidet knyttet til matutdeling deltar 10 lokale personer. Uten disse frivillige ville ikke tilbudet eksistert.

Som følge av økt aktivitet og etterspørsel har organisasjonen engasjert Sirdal Transportservice til å ta deler av varefrakten. Årlig kostnad utgjør 35.000 kroner. Det søkes om dekning av denne utgiften i en to-års periode.

Annonse

Vurdering

Det er overraskende stort volum matvarer som blir utlevert av «Med hjerte for Sirdal». Samtidig viser statistikk at Sirdal er en kommune med relativt store inntektsforskjeller.

Rådmannen finner tiltaket/tilbudet meget positivt av flere årsaker. Dette er knyttet til:

–  Bekjempelse av fattigdom

–  Ressursforvaltning/matutnyttelse (miljøaspekteret)

–  Frivillighet

–  Forebygging/psykisk helse

–  Etablering av samlingsted (sosial arena)

Det er i denne sammenheng viktig å fremheve de mellommenneskelige relasjoner og tillitsforhold som bygges, og som kan være med å forebygge ensomhet med mer gjennom blant annet sosiale kvelder og andre aktiviteter.

Kommunen har vært gode til å tilrettelegge for aktiviteter gjennom en bruksplan for bygget rettet mot lag og foreninger, samtidig som at det ikke innkreves husleie eller utgiftsdekning.

Rådmannen er positiv til å gi organisasjonen støtte til dekning av transportutgifter. Samtidig er rådmannen opptatt av at kommunen ikke påtar seg flere permanente driftsutgifter. Slik sett er det bra at søknaden er prosjektrettet og avgrenset til å skulle dekke to år.

Foto: Ulla Markussen og Steinar Skretting med hamburgere fra Jæder som er populære.

Øksendal skole er sentralen for ”Med hjerte for Sirdal”.

Tidligere har vi skrevet om dette tiltaket. Dette handler om å ta initiativ. Gjøre Sirdal til en bedre plass å bo. Ikke bare for de velstående, de som lykkes, men for alle. For rusavhengige, for innvandrere, for enslige, for nyskilte og for pensjonister, for oss alle.

Sirdalskameratene i Øksendal har startet en uavhengig organisasjon; ”Med hjerte for Sirdal.” En hjelpende hånd. Steinar Skretting er styreleder, Arne Ivar Haughom, kasserer og Ulla Markussen leder for matutdelingen.

Denne organisasjonen ønsker å ha en bred profil hvor alle typer organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan engasjere seg i å gjøre Sirdal enda bedre å bo i.

”Med hjerte for Sirdal” er med i et samarbeid med Matsentralen i Rogaland. Den lokale foreningen gleder seg til å være med å bidra til mindre matsvinn og samtidig få være en hjelpende hånd til de som trenger det.

I starten av november 2016 var det bare tre til sju personer som hentet mat hver torsdag. Alle får med seg fem måltider. Nå er det over 20 personer som får mat. Til sammen er det delt over 5.000 måltider.

Etter at Sirdalskameratene ble medlem av Matsentralen i Sandnes, har antallet som henter måltider økt. Maten som deles ut er mer variert. Dermed blir det er mer variert mat og sunnere kost.

Alt arbeidet utføres uten honorar. Sirdalskameratene driver også gjenbruksbutikken i gamle Øksendal skole. Pengene fra gjenbruksbutikken går til å drive med matutlevering. I tillegg arrangeres grillaften, tacokveld, fårikålkveld og julebord, for å nevne noe. Det blir også gitt gavekort til jul.

En aktiv gjeng i Øksendal altså og hvis du vil bidra på noen måte, er det bare å kontakte Steinar på telefon 91626267 eller Ulla 95095255. En hjelpende hånd, et tips om noen som trenger hjelp eller et bidrag, mottas med takk.

”Med hjerte for Sirdal” jobber nært med NAV, Soknerådet, Diakonutvalget, og Tonstad Idrettslag for å nevne noen.

Gjenbruksbutikken er åpen hver torsdag fra klokka 1530 – 1800 og den siste lørdag i måneden fra klokka 1100 – 1400.

  • Mange sliter med å komme å hente måltider selv. Da kan de bare alliere seg med andre eller ringe oss, så hjelper vi til, sier Ulla Markussen og legger til at det er all slags mennesker som trenger hjelp.