Home>Kommunen>Uenig i splitting av kommunen
Kommunen Nyhet

Uenig i splitting av kommunen

Det er ikke første gang Tore og Torjus Kvæven tar til orde for å splitte Sirdal, slik sett er ikke dette noe nytt. De står selvsagt fritt til å mene hva de vil, men jeg kan ikke se at noen sirdøler ville få det bedre i en annen kommune, og er derfor uenig, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune i en kommentar til Tore Kvævens leserinnlegg i Sirdalmedia.no torsdag.

Kvæven ønsker folkeavstemning blant fastboende i Øvre Sirdal og grensejustering hvor Øvre Dalen blir en del av Gjesdal kommune.

  • Jeg mener det er et svært dårlig råd å prøve å skape engasjement for å dele kommunen. Det viser seg jo også å være svært vanskelig å seriøst argumentere for at dette skulle tjene sirdøler i nordre del av kommunen vår. Gjesdal kommune er en flott kommune, men vil aldri kunne gi bedre tilbud og tjenester enn det man får i Sirdal kommune i dag. Fordi jeg ønsker det beste for sirdøler er derfor mitt råd å bruke energien mer konstruktivt enn en slik debatt.

Norge har nettopp vært gjennom en kommunereform. Erfaringene viser at mye ressurser og energi brukes i slike prosesser. De kunne vært brukt på tjenester til innbyggere som eldreomsorg, skoler og barnehager og utvikling. Slik sett er det overraskende at ønske om mer reformarbeid kommer fra SP miljøet i Sirdal. Aller helst håper jeg at den politiske energi i Sirdal kan settes inn på å videreutvikle det som er bra, og løse opp i det som vi ikke er fornøyd med, fremfor grensejusteringer til det verre for innbyggerne.

Over 100 millioner kroner skal brukes i nordre del av kommunen til CAP de neste år.

  • Dette inkluderer skole, brannstasjon og vann og avløp. Jeg er overbevist om at fremtiden for sirdølen ligger i Sirdal, ikke i en annen kommune, mener Liland.

Foto: Ordfører Jonny Liland er uenig med Tore Kvæven.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-21 10.04.58.png

Gjesdalordfører Frode Fjeldsbø var overrasket over utspillet fra Tore Kvæven.

Annonse

  • Telefonen og informasjonen fra Tore Kvæven om ønske om grensejustering, kom som lyn fra klar himmel, sier Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø.

Fjeldsbø sier at dette er en klassisk konflikt, der utkantene i perioder er svært misfornøyde. Bare spør de som bor i Dirdal og Gilja.

Gjesdal-ordføreren forholder seg helt rolig og kjenner ikke til uenighetene i Sirdal mellom nedre og øvre del av kommunen. Dersom det kommer en offisiell henvendelse etter en folkeavstemning, får vi drøfte det, sier Fjeldsbø.