Home>Front>Usikkert om Sesilåmi gjennomføres
Front Nyhet Sesilåmi Skiløyper

Usikkert om Sesilåmi gjennomføres

Konflikten mellom vernehensyn av villrein og arrangementet av årets Sesilåmi fra Brokke til Sinnes 14. mars, ble ikke avklart under dagens møte. Verneforvalter Jørn Trygve Haug har derfor innkalt verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) til nytt møte mandag for å avgjøre saken.

Arrangørene av Sesilåmi har fått dispensasjon for kjøring med tråkkemaskiner og snøscooter til sitt arrangement. Denne dispensasjonen står nå i fare for å bli trukket, dette vil bli avgjort på styremøtet.

Vernehensyn til villreinen vil sannsynligvis veie tyngst i denne sammenheng. Denne uken har Statens Naturoppsyn (SNO) brukt helikopter for å observere villreinen. Da ble 200 dyr, fordelt på seks flokker, sett i nærheten av løypetraseen. Det vil si blant annet i området Hegrefoss og sørover til Kvinen.

  • Dyra oppfører seg unormalt denne vinteren, siden det ikke er godt beite. Derfor sprer de seg i mindre flokker og går på plasser de normalt ikke pleier, sier oppsynsmann Peter Hermansen i SNO.
  • Dyrene lever nå på sparebluss og det tærer på fettressursene etter at store deler av beitene er iset ned.

Dersom noen turister observerer eller treffer på villrein, så oppfør dere som normalt. Ikke stresse dyrene, anmoder Hermansen, for de har ikke mye energi igjen.

  • Under dagens møte opplyste arrangøren at de utsatte Åpen dag 8. mars og de kunne også utsette grunnprepareringen av løypene. Normalt starter dette to uker før rennet, sier verneforvalter Jørn Trygve Haug, som er sekretær for verneområdestyret.

Haug skal fredag skrive innstillingen til styret og komme med en anbefaling. Han håper å kunne lande denne usikkerheten på mandag, slik at alle parter har et vedtak å forholde seg til. Hva som vil være situasjonen om tre uker, er vanskelig å spå for alle parter.

Ordfører Bjørn Laugaland i Hjelmeland kommune, er styreformann i SVR. Han innrømmer at dette er en vanskelig sak.

Annonse

  • Dispensasjonen er selve arrangementet. Dyrene reagerer ikke så mye på maskinene, men mer på alle folkene som skal gå Sesilåmi fra Brokke til Sinnes. Det stresser dyrene mer, sier Laugaland som samlet de 13 medlemmene i styret mandag.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-18 15.50.12.png

  • Det er styret i SVR som avgjør om vi får arrangere renn eller ikke. Situasjonen som har oppstått, har ført til stor usikkerhet både for arrangørene og ikke minst deltakerne, sier rennleder Ørjan Ravndal i Sesilåmi.

Ravndal er innstilt på å gjøre både justeringer og flyttinger av løypetraseen samt å utsetter tråkkingen hvis det skulle vise seg nødvendig. Muligheten for å teste løypa helgen før er avlyst. Nå håper Ravndal det blir med det, slik at rennet går som planlagt.

Her kan du se løypetraseen for Sesilåmi i pdf.

Sesilåmikart-Model-1