Home>Kommunen>Vil ha folkemøte om grensejustering
Kommunen Nyhet

Vil ha folkemøte om grensejustering

Jeg har fått god respons blant innbyggerne i Øvre Sirdal etter at jeg foreslo grensejustering til Gjesdal kommune, sier Tore Kvæven, forfatter, Brageprisvinner, lærer og sauebonde.

Nå er det en uke siden han lanserte ideen om kommuneskifte og overflytting. Han vil gjerne ha folkeavstemming, men før det har han henvendt seg til kommunen for å få manntallet for de som tilhører Øvre Sirdal, ovenfor Dorgefossen. Deretter vil han snakke med grendekontaktene i Øvre Sirdal, og i løpet av våren eller eventuelt tidlig høst kalle inn til et folkemøte om saken. Folkeavstemningen ser han for seg å få gjennomført i løpet av høsten.

  • Dette er et såpass drastisk tiltak at det krever tid for folk til å tenke over saken, sier Tore som for tiden er svært opptatt med å skrive en ny roman. Han vil ikke rushe framdriften.

Kvæven har henvendt seg til Fylkesmannen og Fylkeskommunen for å få på bordet regler om hvordan man gjennomfører en slik prosess. Han påpeker at det må være etterrettelig.

  • Vi blir en utkant uansett, om vi er 15 prosent av befolkningen i Sirdal eller 2 prosent av Gjesdal. Det viktigste er hvordan politikernes innstilling er til oss i utkanten. Sirdal-politikernes saneringspolitikk borger for at deres innstilling langt fra er som den burde være, sier Kvæven.

Han tror Gjesdal vil ha en mer positiv holdning til Øvre Sirdal som utkant. Tore tar selv enkelte timer som lærer ved Dirdal skole og kjenner litt til problematikken. Han forventer en mer offensiv politikk med tanke på satsing på bosetting i Øvre Sirdal enn det som har blitt vist fra tyngdepunktet av politikerne i Sirdal gjennom lengre tid.

  • Du blir beskyldt for å føre Senterparti-politikk ?
  • Det er vel å ta litt i. Jeg har verken vært eller er medlem av Senterpartiet. Frustrasjonen min over for eksempel nedlegging av stillinger ved Fjellmuseet og turistinformasjonen har ikke med parti-tilhørighet å gjøre.

Han sier han har lest en del av svarene som har kommet frem fra politikerne etter utspillet hans, og at han ennå ikke kan se at det har kommet fram noe godt svar på spørsmålet han stilte «om man ikke vil satse på turistinformasjonen og Fjellmuseet her oppe, hva vil man da satse på?».

Vann og avløp holder ikke, dette er kostnadsnøytrale tiltak. Det vi trenger er satsing på arbeidsplasser og skole. Han er absolutt villig til å gi politikerne kreditt for at de omsider landet ned på satsing av skolen, men at det faktisk kreves mer enn dette.

Annonse

Foto: Tore Kvæven er fornøyd med responsen etter utspillet om kommuneskifte.