Home>Front>Flest nye medlemmer
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-04 07.32.05.png
Front Nyhet

Flest nye medlemmer

Sirdal Bondelag har de to siste årene blitt best i landet på å verve nye medlemmer. Nå er det 154 medlemmer i Bondelaget og det utgjør omkring 11-12 prosent av de stemmeberettigede i Sirdal kommune.

I 2018 ble deler av styret og noen uttrukne medlemmer invitert av Bondelaget til Oslo. 12 medlemmer totalt. Fjorårets seier ble feiret tirsdag med gratis middag i kulturhuset på Tonstad sammen med ektefeller.

  • 90 medlemmer hadde meldt seg på til vervefesten. Det er vi godt fornøyd med, sier Tor Arne Liland, leder i Sirdal Bondelag, som serverte grillmat sammen med musikk og underholdning.

Det siste året er det blitt 51 nye medlemmer, eller 45 prosent økning, i det lokale Bondelaget. Bare Lyngdal/Lista er større i Agder med 20 medlemmer mer.

  • Er det så mange gårder i kommunen ?
  • Nei, mange medlemmer har ikke gård eller tilknytning til gårdsbruk. De er aktive medlemmer fordi de sympatiserer med bøndene og vil vise den gode dialog vi har i lokalsamfunnet, sier Liland.

Under vervefesten var både leder og nestleder i Agder Bondelag, sammen med organisasjonssjef, til stede. Nabokommunene Kvinesdal og Flekkefjord deltok også på middagen.

Sirdal Bondelag prøver å være synlige med arrangementer i løpet av året og inviterer fast 3. klassinger på et sosialt opplegg. I tillegg prøver de årlig å lage til en middag på Sirdalsheimen for de eldre.

Foto: Årets lokallag og Tor Arne Liland (t-h.) fikk blomster og sjekk fra Knut Erik Ultveit, leder i Vest-Agder Bondelag.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-04 07.31.08.png

Ordfører Jonny Liland hilste fra Sirdal kommune.

Under vervefesten tirsdag kveld ble Sirdal bondelag hedret som vinner av årets lokallag i Vest-Agder. Dette var andre året på rad. Blomster og sjekk på kr 5000.- ble overrakt av leder i Agder bondelag Knut Erik Ultveit.

Det vanket også gratulasjoner og gode ord fra ordfører Jonny Liland til den doble jubilanten. Norges beste lag i verving og Vest-Agders beste lokallag, noe som gjør att det var all grunn til å feire. Stian Espedal fra Nortura sørget for god grillmat og Andre Nedland for fin sang og musikk. Tore Sunde Rasmussen holdt ett meget interesant foredrag fra sine ekspedisjoner.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-04 07.33.07.png

En spesiell kake til vervefesten.