Home>Front>Forbud for campingvogner
Front Kommunen Nyhet

Forbud for campingvogner

Sirdal kommunes beredskapsledelse har torsdag vedtatt å innføre forbud mot overnatting i campingvogner med samme unntaksregler for overnatting som ”hytteforbudet”. I Sirdal er det omkring 700 vogner, flesteparten i Øvre Sirdal.

Kommunen opprettholder vedtaket om forbud mot oppkjøring av skiløyper, skiheiser står og alle spisesteder og overnattingsplasser er stengt.

Kommunen innfører også forbud mot utleie eller utlån av fritidsbolig til personer som ikke er fastboende i Sirdal med formål å ha karantene eller isolasjon knyttet til COVID-19-viruset.

Pandemisituasjonen følges tett.

Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne i en ekstraordinær situasjon. Det konsentreres alle ressurser om.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til en nasjonal dugnad for å redusere spredning av Koronaviruset. Sirdal kommune er tydelige på at kommunen tar den oppfordringen på alvor. Det står om liv og helse.

Annonse

Sirdal er en reiselivskommune, og skal være et godt vertskap. Slik situasjonen nå er oppfordres deltidsinnbyggere og gjester om å holde seg i hjemkommunen. Der er det kommunale helsevesen tilpasset innbyggertallet om man skulle behøve hjelp.

I tillegg til nasjonale smitteverntiltak har Sirdal kommune etter råd fra kommuneoverlegen i dag besluttet å opprettholde og utvide innførte tiltak med hjemmel i smittevernloven § 4-1:

Skitrekket på Fidjeland og alle andre er stengt.

1. All møtevirksomhet og alle arrangementer i Sirdal skal reduseres til det mest nødvendige. Møteplasser hvor mange mennesker møtes jevnlig stenges. Det er meldeplikt for innendørs arrangementer med mer enn 10 personer og utendørs arrangementer med flere enn 50 personer. Melding sendes til Sirdal kommune og vurderes av kommuneoverlegen/smittevernlegen. Større arrangementer må forvente avslag om å gjennomføre arrangementet.

2. Sirdal kommune oppfordrer sterkt innbyggere og besøkende om å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger om ikke å ha større ansamlinger av personer utendørs verken av voksne eller barn. Større samlinger på fotballbanen o.l. skal ikke forekomme.

3. Alle tillatelser til private arrangement i kommunale bygg er inndratt.

4. Langrennsløypene i Sirdal tillates ikke bli kjørt opp fra 13. mars 2020 og inntil videre.

5. Skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges.

6. Overnattingssteder som hoteller, boligrigger, internatbygg/større hybelbygg, større bedriftshytter, leirskoler o.l. stenges.

7. Det er ikke lov å leie ut eller låne ut fritidsboliger til personer som ikke er fast bosatt i Sirdal med formål gjennomføring av karantene eller isolasjon knyttet til COVID-19-viruset.

8. Det nedlegges forbud mot overnatting i campingvogner i Sirdal kommune. Unntak for forbudet er tilsvarende unntak i nasjonalt forbud mot overnatting i fritidsboliger.

9. Trossamfunn og menigheter i kommunen må avlyse eller utsette alle arrangementer som ikke er helt nødvendige.

10. Sosiale aktiviteter på Sirdalsheimen og dagsentrene i kommunen stoppes helt. Kafeen på Sirdalsheimen holdes stengt.

11. Det er innført besøkstopp på Sirdalsheimen. Besøk vurderes individuelt og tillates kun unntaksvis i særskilte situasjoner.

12. Serveringsteder, utesteder og skjenkesteder i Sirdal stenges. Matutlevering (take-away o.l.) er godkjent. Det er ikke lov å spise i serveringslokalet. Selve bakeriutsalget (ingen servering med sitteplass) kan holdes åpent under forutsetning av forebyggende smitteverntiltak og begrensning på antall kunder (kø skal unngås).

13. Tonstad-badet og bassenget på Sinnes er stengt.

14. Kinoen på Tonstad er stengt.

15. Idrettshallen på Tonstad er stengt.

16. Treningsrom i Sirdal stenges (blant annet på kulturhuset, Sinnes skule, Sirdalsheimen og hos Sira-Kvina kraftselskap).

17. Turistinformasjonen på Kvæven er stengt.

18. Bibliotekene på Tonstad og Sinnes er stengt.

19. Ungdomsklubben på Tonstad er stengt.

20. Kulturhuset på Tonstad er stengt for alle arrangementer.

21. Maksimalt antall som kan delta i begravelser settes til 30 personer fordelt på 25 personer

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-12 08.15.07.png

Oppkjøring av skiløyper tillates ikke.