Home>Front>Hektiske dager for Sirdal Veibetong
Front Næringsliv Nyhet

Hektiske dager for Sirdal Veibetong

Korona-viruset har medført noen svært hektiske arbeidsdager. Arbeidsprogrammet vårt blir forskjøvet hele tiden, sier Terje Moen, daglig leder for Sirdal Veibetong AS.
  • Selv om vi har sendt ut permisjonsvarsel til alle 23 medarbeidere, håper vi å holde maskinene i gang fram til påske, i første omgang. Deretter får vi se hvordan pandemien utvikler seg, sier Moen.

Veibetong har oppdrag både i Bergen for Veidekke og et oppdrag i Sogn og Fjordane. Med lokale og sentrale endringer fra myndighetene, må Moen være i forkant og tilpasse arbeidet for medarbeiderne sine.

Han sender på søknader for at de skal få oppholde seg i kommunen og er på telefonen hele døgnet nærmest for å holde maskinene i gang.

  • Et skiftbytte betyr at det må sendes nye søknader for nye medarbeidere. Med vår teknologi forflytter vi oss fra kommune til kommune, og da må nye søknader sendes og godkjennes, sier Moen.

Han er rimelig sikker på at arbeidet vil stoppe opp på et tidspunkt, men det har også sammenheng med utviklingen av korona-viruset.

Foto: Terje Moen har hatt en eventyrlig utvikling med Sirdal Veibetong, men det ligger mye hardt arbeid bak suksessen.

Glidestøping av rekkverk er hovedproduktet.

Hovedproduksjonen til Sirdal Veibetong er glidestøping av rekkverk som er 90 centimeter høye. I bunnen er de 47 cm brede og så avtar det til 15 cm på toppen. Firmaet har gode ordrereserver, men Moen håper ikke det blir for store forskyvninger.

Annonse

  • Betong er det sterkeste du kan ha som rekkverk. Lite vedlikehold og lenger varighet, sier Moen som fikk laget en dronefilm av de 4.3 kilometer som ble lagt i Lysesvingene.

Firmaet opererer i hele Norge og foreløpig er Alta det nordligste punktet de har satt opp rekkverk. Utstyr og maskiner er på hjul hele tiden. På hvert jobblag er det seks mann. Da jobbes det 12 dager på og ni dager fri.

Tre maskiner støper i dag rekkverk, mens en fjerde støper kantstein. Totalt er det 24 ansatte i firmaet, pluss en del innleide i høysesongen.

I Ryfast-tunnelen, Eiganes, Hundvåg og Solbakken, har de nettopp støpt 100.000 meter med bankett, det vil si en meter ut fra fjellsiden og 14 cm i høyde.