Home>Kommunen>Hovedfokus er liv og helse
Kommunen Nyhet

Hovedfokus er liv og helse

Sirdal har foreløpig ikke registrert noen smittetilfeller av korona-pandemien i kommunen, fastslår ordfører Jonny Liland.
Høyeste prioritet i beredskapsledelse er fortsatt å hindre smitte samtidig som vi skal ha gode pleie- og omsorgstjenester. Håpet er å unngå mange og omfattende smittetilfeller hvor sirdøler trenger innleggelse for behandling, men vi forbereder oss også på tøffe tider.

I kommunen jobbes det løpende med tiltak innen smittevern og tilrettelegging for pleie og omsorg i det kommende. Liland har også fokus på at vi kan risikere at helsepersonell kan bli utsatt for smitte og må gå i karantene. Det kan muligheten redusere til å gi pleie.

Hovedfokuset er fortsatt innbyggernes liv og helse. Han føler samtidig med  næringslivet som også rammes av tiltakene. Eksempelvis reiselivsnæringen som opplever permitteringer og usikkerhet, etter at deltidsinnbyggerne ble nektet å bruke hyttene.

  • Jeg vil takke hyttefolket for at de var med på den nasjonale helsedugnaden og dro hjem fra hyttene etter vår og regjeringens oppfordring. Ingen lett beskjed å sende ut, men det var for å ivareta våre innbyggere og deltidsinnbyggerne selv, sier Jonny Liland.

Det kommer en tid etter dette, da skal vi fortsette å bygge Sirdal, avslutter han.